დასრულდა

Lokacije in naprave za Trim stezo okoli Gradiškega jezera

Katere naprave bomo postavili na katero mesto in zakaj? Upoštevajte, da bomo postavili 6 naprav. Za 5 naprav smo že skoraj sigurni, to so: Bradla, 3-višinski drogovi, klopci za trebušnjake, lestev z…

ვადები

ინფორმაცია

Kje bi postavili naprave, ali so naprave, ki jih mislimo postaviti dobre in zakaj? Katere naprave bi postavili kje? Pri vsaki lokaciji je slika za lažje razumevanje. 

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Podprite najboljše ideje.

rate

0 0 3

Lokacija 6

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Lokacija 5

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Lokacija 4

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 3

Lokacija 4

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 5

Lokacija 3

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Lokacija 2

GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017
0 0 3

Lokacija 1

Lokacije za trim stezo okoli Gradiškega jezera
GeorgeII პარასკევი, 15 სექტემბერი, 2017

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები