Insamling av ungdomars idéer för en lekplats.

BP_Header_Slov.jpg

Samla in ungdomars idéer om en lekplats med hjälp av OPIN-verktyget för brainstorming.

Ett nytt fritidscenter planerades i Litija kommun. Fritidscentrets huvudattraktion är en pumptrack för cykling. Dessutom skulle ytterligare erbjudanden och aktiviteter ingå i planen för parken. Eftersom lekparken är avsedd att användas av ungdomar var det viktigt att fråga dem om deras idéer, önskemål och behov. Annars skulle parken inte kunna tillgodose deras behov.


Den största utmaningen var att de lokala ungdomarna inte kände till möjligheten att delta.


OPIN-plattformen gjorde det möjligt för unga människor att enkelt bidra med sina åsikter online och gjorde det möjligt för kommunen att engagera sig med unga människor. För att samla in idéer från ungdomarna använde den lokala organisationen Development Centre of the Heart of Slovenia brainstormingverktyget OPIN. Deltagarna kan skapa förslag, kommentera andra deltagares förslag och kan till och med gilla dem. I Litija pågick deltagandeprocessen från maj till mitten av juni och resulterade i att 25 värdefulla förslag samlades in som nu kan integreras i detaljplaneringen av fritidsparken. Så hur skapades dessa resultat? Development Centre of the Heart of Slovenia vände sig till den lokala gymnasieskolan för att få stöd. En spännande fördel med projektet för gymnasieskolan var att engagera unga människor i utvecklingen av deras lokala miljö och hjälpa dem att bli aktiva medborgare. Lärare i sociologi och idrottsundervisning ombads att presentera projektet för deltagande i sina klasser och uppmana eleverna att delta. Under särskilda lektioner gav Development Centre of the Heart of Slovenia en kort introduktion till OPIN-plattformen och hur den fungerar. Detta var också ett tillfälle att få eleverna med på tåget och skapa OPIN-konton. Eleverna diskuterade sedan sina önskemål och behov och lade upp sina förslag på OPIN-plattformen. De kunde använda sina egna smartphones för att få tillgång till plattformen och kunde se redan befintliga idéer från andra ungdomar och integrera dem i sina diskussioner. På så sätt kunde deltagandet sträcka sig över olika skolklasser och nå en mängd olika ungdomar.

I den andra fasen, som pågår fram till september, kommer kommunen att ge feedback på de insamlade idéerna och deras genomförbarhet. Ungdomar kommer att uppmanas att ge ytterligare input och rösta om de bästa idéerna som hittills samlats in med hjälp av idéinsamlingsverktyget på OPIN. Detta verktyg gör det möjligt för deltagarna att rösta på föreslagna idéer. Ungdomarna kan på demokratisk väg välja sina favoritförslag och prioritera idéer. De slutliga resultaten kommer att överlämnas till kommunen, som sedan kommer att presentera hur de gått vidare med resultaten och förklara sitt beslut för allmänheten.

En nyckel till framgång var kopplingen mellan kommunen och gymnasieskolan. Development Centre of the Heart of Slovenia tog på sig en medlande roll, stödde alla deltagare och tillhandahöll expertis om e-deltagande samt plattformen OPIN. I det första steget presenterades e-deltagandets fördelar, OPIN och dess verktyg för kommunen för att visa på fördelarna med plattformen. Genom motiverade lärare och möjligheten att presentera delaktighetsprojektet direkt i klassen kunde ett stort antal ungdomar nås och deras frågor kunde besvaras omedelbart. Att ha alla rekommendationer online och på ett och samma ställe gör det möjligt att öka insynen, engagera ungdomarna och tillämpa resultaten. Före projektet fanns det lite samarbete mellan kommunen och gymnasiet i Litija om lokal utveckling, men detta Delaktighetsprojekt lade grunden för framtida ungdomsdeltagande.

BP_Gallery_5_SLov_lan.jpg
BP_Gallery_3_Slov_lang.jpg
BP_Gallery_4_Slov_lang.jpg

Anita Molka från Development Centre of the Heart of Slovenia är en av OPIN-ambassadörerna!

Utvecklingscentret för Sloveniens hjärta har lett, samordnat och sammanlänkat utvecklingsprojekt i området sedan 2000. Det erbjuder stöd till ungdomsinstitutioner, ungdomar och andra i alla steg av genomförandet av ett deltagandeprojekt.

Ta en titt på alla ambassadörer

Anita.jpg