Identifiera behov med den speciella idé övningen.

2_Georgien_quad.jpg

Kartlägg lokala idéer och behov.

I den Gregorianska staden Kobuleti på kusten vid det Svarta havet, använde ungdomsorganisationen Ungdoms Horisonten sig av OPIN kart-baserade modeller för att engagera ungdomar från olika byar.

Målet var att inkludera ungdomar att vara med i beslutet om vad som skulle göras i de öppna ytorna i staden och identifiera vilka behov de har för de här ytorna.

Rumslig hjärnstormning var det första steget för att aktivera ungdomar från 12 olika byar i kommunen.

Genom denna process så var de inte bara kapabla till att ge sina tankar angående kartan, utan också upptäcka deras omgivning samtidigt. Gemenskapen av unga kamrater nätverkade genom kartan och kunde identifiera liknande behov, skapa kontakter och måla en större bild. Resultatet av deras arbete visade att vissa idéer och behov var särskilt viktiga för dem, så som:

  • Idéer relaterade till ekologiska problem
  • Sportinfrastruktur
  • Vattentillgång
  • Att förbättra infrastrukturen för rullstolsbundna
  • Snabbare internet

I Kobuleti blev olika idéer kartlagda från spridda områden och det lades ihop till ett rekommendationsdokument. Detta dokument gav man sedan till den lokala regeringen. Ibland så får besluttagarna ta emot idéer som verkar motsäga varandra, speciellt när du bjuder in deltagare från olika samhällen, byar eller städer. Att ha olika förslag i ett område kan hjälpa till att hitta en balans mellan olika alternativ. Tack vare den OPIN kart-baserade modulen, så kunde beslutstagarna utforska potentiella synergier genom att knyta samman flera punkter och komma fram till en lösning.

Även om det kanske inte är möjligt för en kommun att utrusta alla byar med ett träningscenter inom en kort tidsperiod, kan möjligheten att etablera minst en träningsklubb bland flera byar bli en del av beslutsfattandet. Att kartlägga idéer och behov är ett jättebra första steg i e-deltagandeprojektet för att det lyfter fram ungdomars behov och bygger på lokal kännedom. Det kan sedan följas upp med djupare utforskning av de inskickade idéerna genom andra deliberativa metoder.

2- quad-georgien
4-quad.png
3-quad-georgien

david.jpg

David Jinjikhadze från Youth Horizon är en av OPIN-ambassadörerna!

Youth Horizon är en ideell och icke-statlig organisation baserad i Georgien.

Ta en titt på alla Ambassadorsc