Zbiranje idej mladih za rekreacijski park.

BP_Header_Slov.jpg

Zbiranje idej mladih za rekreacijski park z orodjem OPIN “brainstorming”

V občini Litija je načrtovan nov rekreacijski center. Njegova glavna atrakcija je kolesarski poligon. Poleg tega bi lahko v načrt parka vključili še druge aktivnosti. Ker bo ta park predvsem ponudba za mlade, so oni tisti, ki jih je potrebno vprašati za ideje in predloge. V nasprotnem primeru park ne bo zadovoljeval njihovih potreb.


Glavni izziv je predstavljalo dejstvo, da se lokalna mladina ni zavedala možnosti sodelovanja.


Platforma OPIN je mladim omogočila, da na spletu enostavno podajo svoje predloge, občini pa je omogočila sodelovanje z mladimi. Za zbiranje idej mladih je Razvojni center Srca Slovenije uporabil orodje “brainstorming” oz. zbiranje idej. Udeleženci s pomočjo orodja lahko podajo ideje ter komentirajo ideje drugih. Lahko jih celo všečkajo. V Litiji je proces participacije trajal od maja do sredine junija, zbrali pa so uporabnih 25 predlogov, ki jih je zdaj mogoče vključiti v podrobnejše načrtovanje rekreacijskega parka. Kako so prišli do rezultatov? Na Razvojnemu centru Srca Slovenije so se za pomoč obrnili na Gimnazijo Litija. Glavna korist projekta za Gimnazijo Litija je bila vključevanje mladih v razvoj lokalnega okolja in spodbujanje aktivnega državljanstva. Za pomoč so zaprosili učitelja sociologije in športne vzgoje ter ju prosili, da v svojih razredih predstavita projekt in svoje učence spodbudita k sodelovanju. Razvojni center Srca Slovenije je v posebnih predavanjih na kratko predstavil platformo OPIN in njeno delovanje. To je bila tudi odlična priložnost, da so se učenci vključili v projekt in ustvarili svoje račune na OPIN platformi. Učenci so nato razpravljali o svojih željah in potrebah ter svoje predloge objavili na platformi OPIN. Pri tem so lahko uporabljali svoje pametne telefone. Ogledali so si lahko tudi že obstoječe ideje drugih mladih in jih vključili v svoje razprave. Na ta način se je sodelovanje lahko razširilo v različne razrede in doseglo veliko mladih.

V drugi fazi, ki bo trajala do septembra, bo občina podala povratne informacije o zbranih idejah in možnosti o njihovi izvedljivosti. Mladi bodo povabljeni, da z orodjem za zbiranje idej na portalu OPIN še dodatno prispevajo in glasujejo o najboljših predlogih. To orodje udeležencem omogoča glasovanje. Mladi lahko demokratično izberejo najljubše predloge in prednostno razvrstijo ideje. To je izjemno dragoceno za sprejemanje odločitev. Končni rezultati bodo posredovani občini, ki bo nato javnosti predstavila, katere ideje je upoštevala in pojasnila svojo odločitev. Ključ do uspeha je bila povezava med občino in srednjo šolo. Razvojni center Srca Slovenije je prevzel posredniško vlogo, podprl vse udeležence in zagotovil strokovno znanje o e-participaciji, pa tudi o platformi OPIN. V prvem koraku so bile občini predstavljene prednosti eParticipacije, OPIN in njegova orodja ter prednosti platforme. Povabilo šole v projekt pa se je izkazalo za plodno: Z motiviranimi učitelji in možnostjo predstavitve projekta participacije neposredno v razredu je bilo mogoče doseči veliko mladih in takoj odgovoriti na njihova vprašanja. Vsa priporočila na spletu in na enem mestu, omogočajo večjo preglednost, angažiranost mladih in uporabo rezultatov. Pred projektom je bilo sodelovanje med občino in srednjo šolo v Litiji na področju lokalnega razvoja slabo, vendar so s tem projektom eParticipacije postavljeni temelji za prihodnjo participacijo mladih.

BP_Gallery_5_SLov_lan.jpg
BP_Gallery_3_Slov_lang.jpg
BP_Gallery_4_Slov_lang.jpg

Naj vas navdihne Razvojni center Srca Slovenije

Kratek opis organizacije: Razvojni center Srca Slovenije že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte območja. Ekipa v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v regiji.

Seznam ambasadorjev

Anita.jpg