завършен

Dogodek "Mladi in sodelovanje pri odločanju na lokalni ravni" - anketa o zadovoljstvu

Prosimo za vašo povratno informacijo glede same izvedbe dogodka

Времева линия

информация

Prosimo za vašo povratno informacijo o dogodku "MLADI IN SODELOVANJE PRI ODLOČANJU NA LOKALNI RAVNI"

Свържи се за въпроси

Anita Molka

Телефон: +38618962710

е-поща

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

Faza glasovanja

Odgovorite na vprašanja in komentirajte anketo.

Коментари

Инициаторът все още не е предоставил информация за очаквания резултат от проекта.

други проекти от тази организация