завършен

Potrebe mladih v Litiji

Preko kratkega vprašalnika želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu.

Времева линия

информация

Z vprašalnikom želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu. 

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

Zbiranje predlogov mladih za programe in projekte za mlade

Želimo si identificirati projekte in programe, ki bodo mlade zanimali in jih privabili k aktivni udeležbi.

Няма намерени предложения

Инициаторът все още не е предоставил информация за очаквания резултат от проекта.

други проекти от тази организация