завършен

Slovenija, Evropa, svet - pozitivno, negativno, zanimivo

Poklic danes lahko opravljamo doma v Sloveniji, v Evropi ali drugod po svetu. Takšna mobilnost prinaša prednosti, slabosti in tudi zanimivosti. Sporoči nam, katere vidiš ti.

Времева линия

информация

Svet je danes globalna vas. Poklice lahko opravljamo kjerkoli: doma v Sloveniji, v Evropi ali drugod po svetu. Nekatere poklice lahko opravljamo tudi na daljavo. Katere so prednosti in slabosti dela doma in dela v tujini? Pogoste so razprave o begu možganov. Kateri so vzroki, da mladi odhajajo v tujino in kako bi jih lahko zadržali, da bi delo opravljali v Sloveniji?

Cilj tega projekta je, da nam sporočiš svoje razmišljanje o poklicni karieri v Sloveniji, Evropi ali svetu.

Свържи се за въпроси

Petra Zega

petra.zega@zpms.si

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

Mobilnost poklicev prinaša prednosti, slabosti in tudi zanimivosti.

Sporoči, katere vidiš ti. Podaj svoje razmišljanje o poklicni karieri v Sloveniji, Evropi ali svetu.

Vaše predloge in komentarje bomo skrbno pregledali in strnili v dokument, kjer bomo povzeli tudi to, o čemer ste razpravljali na šolski, občinski in medobčinski ravni. Objavljen bo v elektronski obliki in dostopen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije, pod programom Otroški parlamenti. Posredovali ga bomo odločevalcem, jih nagovorili, da ga preučijo in pričnejo z uresničevanjem vaših predlogov ter tako dokažejo, da vas jemljejo resno. Z obravnavo teme bomo nato nadaljevali v prihodnjem šolskem letu, kar vam bo omogočilo nadgradnjo zaključkov, uresničevanje idej in pregled udejanjanja vaših predlogov.

 

други проекти от тази организация