Как да проведем консултация за Младежка политика

2_Malta_quad.jpg

Как да проведете консултация за малтийската политика за младежта, като използвате прегледа на текста в OPIN

Правителството на Малта иска да въведе нова политика за младежта. Написването на политическа стратегия е сложен процес, който се осъществява в съществуваща политическа рамка. И така, как можете да отворите един такъв сложен и понякога претоварен политически процес за участие на младите хора? Първата стъпка е да се разбере предметът на младежката политика и как е била изготвена. В случая с малтийската младежка политика трябваше да се вземат предвид три неща: Политическият документ вече беше добре разработен през 2020 г. и изчерпателен по отношение на стратегическите си цели. На този етап от процеса беше малко вероятно да се направят съществени промени. Въпреки това в него липсваха конкретни предложения за действие. Следователно имаше малко място за участие по отношение на стратегическите цели, но реална нужда от прилагане на идеи.Как да проведем консултация за Младежка политика.


Проектът имаше повече от 50 страници, което е предизвикателство за младежкото участие, защото е дълго и не е най-вълнуващото четиво.


И така, как Agenzija Zghazagh успя да събере 150 мнения и конкретни предложения за действия по отношение на младежката политика?

Ключът беше в двойния допълващ се подход: Agenzija Zghazagh организира три офлайн фокус групи с помощта на съществуващите контакти в училищата и младежките организации, за да събере идеи за конкретни действия и да разпространи информация за проекта. Инструментът за преглед на текстове в OPIN даде възможност да се коментира стратегията и да се добавят идеи за дейности онлайн. С този модул е възможно дългите текстове да се разделят на малки, удобни за консумация хапки. Всяка част от текста може да бъде коментирана и обсъждана. Това улеснява постигането на съгласие по конкретното съдържание и поддържането на темата. Agenzija Zghzagh създаде специален проект за всяка стратегическа цел.

Проектите стартираха един след друг, за да се запази фокусът върху една стратегическа цел в даден момент. В резултат на участието младежката политика и планираните действия отразяват по-силно нуждите и интересите на младите хора, тъй като младите хора участваха в генерирането на идеи за това как да се изпълнят предложените планирани действия. Подходът към младежите чрез фокус групи, канали на социалните медии и директни разговори беше в основата на онлайн участието. Свързването на офлайн взаимодействията с онлайн платформата даде възможност да се предложат различни начини за преглед на стратегията за младежта.

1_Malta_quad.jpg

Резултатите от проекта бяха представени лично на малтийския министър на приобщаването и социалното благосъстояние Джулия Фаруджа Портели:

"По време на публичния консилиум младите хора представиха над 150 мнения за младежката политика. Следва включването на тези идеи в окончателния документ за младежката политика. Длъжни сме да продължим да популяризираме идеите на младите хора".

Но работата едва сега започва. Политиката е в очакване на своето изпълнение. Младежите могат да участват в него чрез предлаганите консултации на всеки три месеца

Симон Шембри от Agenzija Zghazagh е един от посланиците на OPIN!

Agenzija Zghazagh предоставя на младите хора време и пространство да създават приятелства, да учат по нов начин и да развиват талантите си чрез нашите регионални младежки услуги и обширната ни програма за овластяване.

Разгледайте всички посланици

simon.jpg