Идентифициране на нуждите с пространствената мозъчна атака

2_Georgien_quad.jpg

Картографиране на местните идеи и нужди

В грузинския град Кобулети на брега на Черно море младежката организация "Младежки хоризонти" използва картографския модул на OPIN, за да привлече млади хора от различни села. Целта беше да се включат младите хора във вземането на решение за това какво да се направи в откритите пространства в града и да се установи какви нужди имат те от тези пространства.


Визуализацията е мощна техника за очертаване на по-широка картина, а проектът OPIN, базиран на карти, прави това възможно.


Пространственият брейнсторминг беше първата стъпка за активизиране на младите хора от 12 различни села на общината. Чрез този процес те успяха не само да изкажат мислите си върху картата, но и едновременно с това да открият заобикалящата ги среда. Общността от млади връстници се свърза в мрежа чрез картата и успя да идентифицира сходни нужди, да направи връзки и да нарисува по-голяма картина. Резултатите от работата им показаха, че някои нужди и идеи са особено важни за тях, включително:

  • Идеи, свързани с екологични въпроси
  • Спортни инфраструктури
  • Водоснабдяване
  • Адаптиране на инфраструктурата към нуждите на ползвателите на инвалидни колички
  • По-бърз интернет

В Кобулети различните идеи, събрани от разпръснати места, бяха събрани в документ с препоръки. След това този документ беше представен на местното правителство. Достатъчно често вземащите решения се сблъскват с на пръв поглед спорни идеи, особено когато поканените участници от различни общности, села или градове. Наличието на различни предложения на една карта помага да се намери баланс между многобройните алтернативи. Благодарение на картографския модул на ОПИН вземащите решения можеха да проучат потенциалните синергии, като свържат няколко точки и стигнат до заключение.

Макар че за една община може да не е възможно да оборудва всички села с фитнес център в рамките на кратък период от време, възможността за създаване на поне един фитнес клуб сред няколко села може да стане въпрос на вземане на решения. Картографирането на идеите и потребностите е чудесна първа стъпка в процеса на електронно участие, защото разкрива потребностите на младите участници и се основава на местните знания. След това тя може да бъде последвана от по-задълбочено проучване на представените идеи чрез други дискусионни методи.

3-quad-georgien
2- quad-georgien
4-quad.png

david.jpg

Давид Джинджихадзе от Младежки хоризонт е един от посланиците на OPIN!

"Младежки хоризонт" е неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Грузия.

Разгледайте всички посланици