Kako izvesti posvetovanje o mladinski politiki.

2_Malta_quad.jpg

Kako izvesti posvetovanje o malteški mladinski politiki z uporabo pregleda besedila na portalu OPIN

Malteška vlada je želela uvesti novo mladinsko politiko. Pisanje politične strategije je zapleten proces, ki poteka v obstoječih političnih okvirjih. Kako torej odpreti zapleten in včasih sporen politični proces, kot je ta, za sodelovanje mladih? Prvi korak je razumeti predmet mladinske politike in način njenega oblikovanja. V primeru malteške mladinske politike je bilo treba upoštevati tri stvari: Politični dokument je bil že leta 2020 dobro razvit in celovit glede svojih strateških ciljev. Na tej točki postopka pa so bile konkretne spremembe malo verjetne. Kljub temu v njem ni bilo konkretnih predlogov za dejanske ukrepe. Zato je bilo v povezavi s strateškimi cilji malo prostora za participacijo, vendar pa je obstajala resnična potreba po idejah za izvajanje ukrepov.


Osnutek je imel več kot 50 strani, kar je predstavljalo izziv za morebitno sodelovanje mladih, še zlasti zato, ker je dokument predstavljal dolgo in ne najbolj zanimivo branje.


Kako je Agenciji Zghazagh uspelo zbrati 150 mnenj in konkretnih predlogov za izvajanje ukrepov mladinske politike?

Ključen je bil dvojni komplementarni pristop:

Agenzija Zghazagh je z namenom, da bi zbrala ideje za izvedbo ukrepov in razširila informacije o projektu, s pomočjo obstoječih stikov s šolami in mladinskimi organizacijami organizirala tri fokusne skupine. Orodje za pregled besedila na portalu OPIN je omogočilo online komentiranje strategije in dodajanje idej za različne aktivnosti. S tem modulom je mogoče dolga besedila razdeliti na manjše in bolj berljive koščke. Vsak del besedila je mogoče komentirati in o njem razpravljati. Tako je lažje razpravljati o določeni vsebini, priti do skupnih zaključkov in ostati fokusiran na točno določeno tematiko. Agencija Zghazagh je za vsak strateški cilj ustvarila poseben projekt. Projekti so se začeli izvajati drug za drugim, da bi se osredotočili na en strateški cilj hkrati. Rezultat sodelovanja je, da mladinska politika in načrtovani ukrepi močneje odražajo potrebe in interese mladih, saj so mladi sodelovali pri oblikovanju idej o tem, kako izvajati predlagane načrtovane ukrepe. Pristop k mladim preko fokusnih skupin, družbenih medijev in neposrednih pogovorov je bil osnova za spletno participacijo.

Povezovanje medosebnih interakcij s spletno platformo je omogočilo različne načine pregleda strategije za mlade.

1_Malta_quad.jpg

Rezultati projekta so bili osebno predstavljeni malteški ministrici za vključevanje in socialno blaginjo Julii Farrugia Portelli:

"Med postopkom so mladi predložili več kot 150 mnenj o mladinski politiki. Naslednji korak je vključitev teh idej v končni dokument mladinske politike. Zavezani smo, da bomo še naprej spodbujali ideje mladih."

Delo pa se je šele začelo. Politika čaka na svoje izvajanje. Mladi lahko pri tem sodelujejo preko ponujenih posvetovanj vsake tri mesece.

Simonom Schembrijem iz Agencije Zghazagh

Kratek opis organizacije: Aġenzija Żgħażagħ mladim zagotavlja čas in prostor za sklepanje prijateljev, učenje na nove načine in razvoj svojih talentov prek naših regionalnih služb za mlade in našega obsežnega programa opolnomočenja.

Seznam ambasadorjev

simon.jpg