Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η προστασία των δεδομένων ως θεμελιωμένη αρχή

Η Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σας διαβεβαιώνουμε πως θα χειριστούμε τα δεδομένα σας με άκρα προστασία και ευαισθησία για να  διαβεβαιώσουμε ασφάλεια υψηλού επιπέδου.  Βεβαίως, τηρούμε τις διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ως αποτέλεσμα τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί μέσα στα όρια που έχουν θεσμοθετηθεί σε αυτές τις πολιτικές προστασίας δεδομένων.

Το απόρρητο κατά τη χρήση του Adhocracy

1. Ευρωπαϊκοί διακομιστές

Τα δεδομένα στην πλατφόρμα θα διασώζονται αποκλειστικά στους Ευρωπαϊκούς διακομιστές, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας δεδομένων.

2. Εγγραφή

Με την εγγραφή σας στο (Όνομα της πλατφόρμας) συμφωνείτε με τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, που έχουν περιγραφεί σε αυτή τη δήλωση απορρήτου, η οποία μας επιτρέπει  να συλλέξουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα (Δείτε επίσης το Κεφάλαιο 4.7 γ).

3. Η χρήση από ανηλίκους

Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών), δηλώνετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας πως οι γονείς σας ή νόμιμοι κηδεμόνες σας έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν περιγραφεί παραπάνω σε αυτή  τη Δήλωση Απορρήτου.

4. Ανάκληση

Μπορείτε φυσικά να ακυρώσετε την συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκλησή σας μπορεί να αποσταλεί σε εμάς είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο (πληροφορίες επαφής (contact info) του σχετικού εταίρου του έργου EUth ή  το κεντρικό άτομο επικοινωνίας για την πλατφόρμα. Στο αυθεντικό info@liqd.net). Αφού το κάνετε αυτό θα λάβετε πληροφορίες γραπτώς ή ηλεκτρονικώς  σχετικά με τη φύση των δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με το πρόσωπο: για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες χρειάζεται απλώς να το ζητήσετε μέσω email.

5. Τρόπος και έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα όταν κάνετε εγγραφή και αξιοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Παρόμοια, και σε ορισμένο βαθμό, εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Επιπρόσθετα, αποθηκεύουμε φυσικά και τα δεδομένα από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει στις βάσεις δεδομένων μας, με σκοπό να κάνουμε τα δεδομένα αυτά (τα λεγόμενα δεδομένα περιεχομένου) διαθέσιμα και σε άλλους (στην έκταση την οποία καθορίζει ο χρήστης).

Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Δεδομένα αποθέματος

Όταν κάνετε εγγραφή, ζητούμε τα ακόλουθα δεδομένα: μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης (ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται ποτέ ξεκάθαρο σε κείμενο), όπως επίσης και ένα όνομα χρήστη.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα είναι τα «δεδομένα αποθέματος». Ζητούμε αυτά τα δεδομένα αποθέματος με σκοπό να διαχειριστούμε τους λογαριασμούς των χρηστών μας και να επικοινωνήσουμε μαζί τους αν αυτό είναι απαραίτητο. Σας ζητούμε ρητά, όταν πρόκειται να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη  να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο ή μια ηλεκτρονική διεύθυνση, έτσι ώστε τρίτα μέλη και άτομα να μην μπορούν να αναγνωρίσουν στο πραγματικό σας όνομα από αυτές τις πληροφορίες.

Φυσικά οι οθόνες εισαγωγής δεδομένων είναι κρυπτογραφημένες σε http-  για να απομακρύνουν τρίτα μέλη να διαβάσουν τα δεδομένα που εισάγετε.

β)Δεδομένα χρήσης/Προφίλ χρήσης/Cookies

Κατ’ αρχήν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας χωρίς να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας μία ποικιλία δεδομένων συσσωρεύονται. Σχετικά με αυτά τα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:

1. Όταν οι ιστοσελίδες μας επισκέπτονται από εγγεγραμμένους χρήστες ή επισκέπτονται από άλλους χρήστες του διαδικτύου, μπορούμε να αποθηκεύσουμε ορισμένα στοιχεία, τα λεγόμενα «αρχεία καταγραφής». Ένα αρχείο καταγραφής αποτελείται από μία διεύθυνση IP, τον χρόνο έναρξης και λήξης της επίσκεψης, πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται και πληροφορίες για τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους σελίδες του OPIN που φορτώθηκαν. Για αυτόν τον λόγο αποθηκεύουμε την IP διεύθυνσή σας για μέγιστο διάστημα 14 ημερών για την έγκριση ασφάλειας, όταν δημοσιεύετε κάτι στην ιστοσελίδα.

2. Μεταξύ των διαφόρων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της χρήσης των αρχείων καταγραφής, μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η υπηρεσία μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε ποιες ιστοσελίδες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούνται συχνότερα και πως η εσωτερική ιστοσελίδα πλοήγησης λαμβάνει χώρα κ.λπ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής είναι εξ ολοκλήρου στατιστικά και ανώνυμα στο τέλος της επεξεργασίας τους, επειδή διαγράφουμε τις IP διευθύνσεις μετά την περίοδο των 14 ημερών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουμε συντακτικά και τεχνικά τις υπηρεσίες μας και για την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του project EUth, στο οποίο δημιουργήθηκε το OPIN. Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ποια συμπεριφορά χρήσης προτιμάτε, παρά ότι ένας συγκεκριμένος άγνωστος χρήστης έχει μία ορισμένη συμπεριφορά χρήσης. Δεν έχουμε απολύτως κανένα λειτουργικό λόγο ή ενδιαφέρον στον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου μέσω της IP διεύθυνσής του. Η συλλογή, αποθήκευση και χρήση δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.6 – εκτός από την αποθήκευση για λόγους ασφαλείας.

3. Εκτός από την προαναφερθείσα δραστηριότητα, υιοθετούμε επίσης τη χρήση cookies εντός των ορίων της ιστοσελίδας. Μέσα από τη χρήση των cookies συγκεντρώνουμε στοιχεία για τη σύνδεσή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, καθώς και τον αριθμό cookie. Η χρήση αυτών των cookies κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και εντός των ορίων των υπηρεσιών μας, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν εσάς, τον χρήστη, όταν επισκεφθείτε εκ νέου τη σελίδα μετά το κλείσιμο μιας συνόδου στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που θα θέλατε να σταματήσετε ή να απαγορεύσετε τη χρήση των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας για να αποτραπεί η έγκριση, η διέλευση και η αποθήκευση των cookies. Για να μάθετε πως λειτουργεί αυτή η λειτουργία στον αντίστοιχο περιηγητή σας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη «λειτουργία βοήθειας» του περιηγητή σας και να κατευθύνεται οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας στον αντίστοιχο προγραμματιστή του περιηγητή.

γ) Δεδομένα περιεχομένου

Εφόσον ο λογαριασμός χρήστη σας εγκριθεί, έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε, να σχολιάσετε κ.λπ. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ολοκληρώσετε το προφίλ χρήστη σας με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τον εαυτό σας και ανεβάζοντας μία φωτογραφία προφίλ. Αυτές οι πληροφορίες και οι απόψεις που δημοσιεύσατε μπορούν να αναχθούν σε εσάς

από οποιοδήποτε άτομο κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Ομοίως, τα δεδομένα προφίλ χρήστη και τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν είναι πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύουμε. Να ληφθεί υπόψη σας, ποια προσωπικά δεδομένα θα αποκαλύψετε, καθώς μπορούν να προσπελαστούν από οποιονδήποτε που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Είτε δημοσιεύσετε κάτι είτε όχι, ή θέλετε να ολοκληρώσετε το προφίλ χρήστη σας με επιπλέον πληροφορίες, εξαρτάται απόλυτα από εσάς. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το προφίλ σας μόνο εφόσον σκεφτείτε τις συνέπειες της χρήσης του και αφού έχετε ενημερωθεί για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις ρυθμίσεις επιλογής στο προφίλ χρήστη σας (δείτε παρακάτω). Σχετικά με τη φωτογραφία χρήστη, σας ζητούμε να μην χρησιμοποιήσετε μία φωτογραφία που φέρει μία ρεαλιστική αναπαράσταση του προσώπου σας, έτσι ώστε να διατηρηθεί συνοχή με την επιθυμητή ανωνυμία σας, όπως φαίνεται από την επιλογή σας για ένα ψευδώνυμο.

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, δημοσιότητα, επιστήμη

α) Διαβίβαση

Διαβιβάζουμε πληροφορίες σε τρίτους, εάν προκύψει μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

Είναι απαραίτητο να διεξαχθεί η υπάρχουσα συμβατική σχέση με εσάς ή να επιβάλλουμε τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά μας,

Αφορά δεσμευτικές έννομες προσταγές των κυβερνητικών θεσμών, ιδίως την επιβολή του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές και τη μετάδοση ώστε να αντιμετωπιστούν απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, καθώς και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Και/ή εφόσον απαιτείται να το πράξουμε αυτό από τον νόμο.

β) Δημοσιότητα

Όλες οι δημοσιεύσεις σας, οι ψηφοφορίες και τα σχόλια στην (όνομα πλατφόρμας) είναι δημόσιες και «προωθούνται» ή μεταβιβάζονται, με την έννοια ότι είναι μέρος της διαδικτυακής συμμετοχής. Το τι θα αναρτήσετε, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εσάς.Λόγω του γεγονότος ότι η δημοσίευσή σας συνδέεται με το όνομα χρήστη σας, το οποίο είναι διαθέσιμο να είναι ορατό από όλους όσους έχουν μία σύνδεση στο διαδίκτυο, σας ζητούμε για ακόμη μία φορά, να επιλέξετε ένα ψευδώνυμο όνομα χρήστη, μέσω του οποίου δεν θα μπορείτε να αναγνωρισθείτε. Υπενθυμίζεται ότι μία μηχανή αναζήτησης μπορεί να ανακτήσει τα μηνύματά σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο είναι εύκολα προσβάσιμο στο διαδίκτυο και υπενθυμίζεται η δημόσια φύση των δημοσιεύσεών σας. Τα project συμμετοχής στην πλατφόρμα θα παραμείνουν προσβάσιμα   μετέπειτα στο αρχείο. Οι χρήστες που έχουν αποσυρθεί φαίνονται, επίσης, στις συζητήσεις (ωστόσο το «όνομα χρήστη» αντικαθίσταται από ένα «ανώνυμο» προφίλ).

γ) Επιστημονική έρευνα ως μέρος του έργου EUth

Η συμπεριφορά σας ως χρήστη αναλύεται ανώνυμα από το έργο Euth (σύνδεσμος για πληροφορίες σχετικές με το έργο). Αυτά τα ανώνυμα δεδομένα θα διαβιβαστούν από συνεργάτες του έργου και σε μία δεξαμενή ερευνητικών δεδομένων που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση για το Horizon 2020 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία). Το Horizon 2020 είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί έργα R&D σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το 2014 έως το 2020.

7. Σύνδεση με λογαριασμούς εξωτερικών χρηστών

Εάν έχετε έναν λογαριασμό μέσω ενός άλλου προγραμματιστή που προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στην πλατφόρμα OPIN μέσω της χρήσης ενός εκ των λογαριασμών τους (όπως η σύνδεση με λογαριασμό OpenID), αρκεί να εισάγετε τα συγκεκριμένα στοιχεία σύνδεσης στα παρεχόμενα πεδία στην ιστοσελίδα σύνδεσης. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί και θα επεξεργασθεί από τον διακομιστή μας, αλλά και η πραγματική διαδικασία σύνδεσης πραγματοποιείται μέσω ενός τρίτου παροχέα υπηρεσιών. Από αυτή τη σύνδεση, λαμβάνουμε και διατηρούμε τη ταυτότητα χρήστη, η οποία δηλώνει ότι έχετε συνδεθεί με αυτή την ταυτότητα. Η πληροφορία αυτή αρκεί για εμάς, ώστε να σας χορηγηθεί άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα OPIN. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας λαμβάνουμε και διατηρούμε πληροφορίες, ότι ένας συγκεκριμένος εγκεκριμένος χρήστης θα ήθελε να εισέλθει στην πλατφόρμα OPIN και μία σχετικά μη χρησιμοποιούμενη ταυτότητα (χειρισμός χρήστη). Το εάν λάβουμε κάποια συμπληρωματική πληροφορία, αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών από τρίτους και τι ρυθμίσεις έχει δημιουργήσει ο χρήστης σχετικά με τις πληροφορίες μέσω αυτής της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών. Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις σας, μπορούμε να λάβουμε μία ποικιλία δεδομένων. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει με τη μορφή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα όνομα χρήστη. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι εισέρχεστε μέσω της χρήσης ενός εξωτερικού προφίλ. Οι προαναφερθέντες κανόνες ισχύουν, επίσης, και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μέσω αυτών των οδών.

8. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες από άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν καμία επίσημη σύνδεση με την υπηρεσία μας. Εφόσον ανοίξει ένας σύνδεσμος, δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή επί της επεξεργασίας των δεδομένων που πιθανόν να μεταφέρονται προς τρίτους μέσω του ανοίγματος του ίδιου του συνδέσμου (τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την IP διεύθυνσή σας ή τη διεύθυνση URL του συνδέσμου). Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στις ενέργειες τρίτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας περιέχει επίσης κουμπιά διαμοιρασμού (share) και συνδέσμους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και το κουμπί «Μου αρέσει» (like). Για αυτά τα μέσα, η πλατφόρμα OPIN εφαρμόζει μία λύση διπλού κλικ, η οποία ενεργοποιεί τη μεταφορά δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο εφόσον ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του σε αυτό. Εάν ένας χρήστης θέλει να μοιραστεί περιεχόμενο από την πλατφόρμα OPIN ή κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο προς μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, του ζητείται να κάνει κλικ μία δεύτερη φορά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα και η μεταφορά των δεδομένων στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και υπηρεσίες.

9. Κοινοποίηση, αναθεώρηση, διαγραφή και παρεμπόδιση

Κατόπιν γραπτής απαίτησης, μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν, αποθηκεύονται στους διακομιστές μας. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει το προφίλ χρήστη ανά πάσα στιγμή.

10. Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας προστατεύονται από το να χαθούν, να αλλάξουν ανάρμοστα ή να προσπελαθούν κακώς από τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας περιλαμβάνουν: κρυπτογράφηση των δεδομένων σε TLS, αυτόματη καταγραφή αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του επεξεργαστή, εξασφαλίζοντας ότι μόνο ένας μικρός αριθμός εργαζομένων στην Liquid Democracy e.V. έχουν πρόσβαση στον διακομιστή. Επίσης, υπάρχει η λειτουργία του διακομιστή στο κέντρο εξασφαλισμένης λειτουργίας και προστατευμένων δεδομένων Hetzner Online AG, αλλά και τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε διακριτούς διακομιστές. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα μας επιτρέπει μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που έχουν ρητά εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που να πληρούν τους παραπάνω στόχους για την προστασία τους.

11. Ανταλλαγή Μηνυμάτων

α) Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών

Εντός του λογισμικού είναι δυνατή η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε άλλους χρήστες. Επίσης, είναι δυνατόν να λαμβάνετε μηνύματα από άλλους χρήστες. Αν δεν έχετε δημοσιεύσει ρητά το περιεχόμενο ενός μηνύματος, αυτά τα μηνύματα θα παραμείνουν αδημοσίευτα και δεν θα διαβάζονται από εμάς. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, εντός των νόμιμων ορίων, να διατηρήσουμε αυτά τα μηνύματα στους διακομιστές μας.

β) Μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς προς εσάς

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα, για την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με το έργο Euth και τη συνεχή ανάπτυξη της πλατφόρμας). Δεσμευόμαστε να μην σας αποστείλουμε οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης στα μηνύματα αυτά.

12. Υπηρεσίες Ανάλυσης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το Piwik, μία λεγόμενη υπηρεσία ανάλυσης. Το Piwik χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν μία κρυφή ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Για τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες χρήσης που δημιουργούνται από τα cookies (συμπεριλαμβανομένου μία συντομογραφία της IP διεύθυνσης) αποστέλλονται στον διακομιστή μας και αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση. Αυτό χρησιμεύει για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας. Η IP σας διεύθυνση γίνεται αμέσως ανώνυμη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε ως χρήστης να παραμείνετε ανώνυμος. Η ανάλυση του περιεχομένου των συνεισφορών διεξάγεται χωριστά από το όνομα χρήστη, δηλαδή ανώνυμα. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies δεν θα αποκαλυφθούν προς τρίτους. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και την ανάλυση των δεδομένων από την επίσκεψή σας, τότε μπορείτε να διαφωνήσετε με αυτήν την αποθήκευση και χρήση ανά πάσα στιγμή, μόνο με ένα κλικ του ποντικιού. Στην περίπτωση αυτή, το λεγόμενο cookie «επιλογή μη συμμετοχής» αποθηκεύεται στον περιηγητή σας, που σημαίνει ότι το Piwik δεν έχει συλλέξει δεδομένα συνεδρίας. Προσοχή: εάν διαγράψετε τα cookies σας, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και το cookie «επιλογή μη συμμετοχής» θα διαγραφεί και ενδέχεται να χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και την ανάλυση των δεδομένων από την επίσκεψή σας, τότε μπορείτε να διαφωνήσετε στην αποθήκευση και τη χρήση τους οποιαδήποτε στιγμή με την αποστολή email στο info@opin.me.

13. Ένσταση

Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε εάν ένα μοναδικό cookie διαδικτυακής ανάλυσης μπορεί να αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να επιτραπεί στον χειριστή της ιστοσελίδας να συλλέγει και να αναλύει διάφορα στατιστικά στοιχεία. Αν θέλετε να αποφασίσετε ενάντια σε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να αποθηκευτεί το cookie «επιλογή μη συμμετοχής» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.


Απόρρητο κατά τη χρήση της εφαρμογής FlashPoll

Η προστασία δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής FlashPoll ρυθμίζεται ως μέρος του έργου «Developing a Municipal FlashPoll Tool» στο εγχειρίδιο «Manual for Successful Mobile Participation», στο κεφάλαιο «FlashPoll and Privacy» (σελίδα 22). 12 Προβλέπει την προστασία των δεδομένων εντοπισμού και τις απαντήσεις που δόθηκαν μέσω της εφαρμογής.

1. Ευρωπαϊκοί Διακομιστές

Τα δεδομένα στην πλατφόρμα θα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο στους ευρωπαϊκούς διακομιστές, για τους οποίους ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2. Συγκατάθεση

Μέσα από τη λήψη και τη χρήση της εφαρμογής, οι χρήστες συμφωνούν στη χρήση των δεδομένων εντοπισμού και ανώνυμων απαντήσεων εντός της χρήσης της εφαρμογής (Αποποίηση, παρόμοιοι όροι και προϋποθέσεις).

3. Προστασία των δεδομένων εντοπισμού, διαχωρισμός των δεδομένων

Τα δεδομένα θέσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διεξαγωγή ερευνών στη συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς ο χρήστης απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα, τοπικά θέματα μέσω της εφαρμογής (π.χ. «Τι πρέπει να χτιστεί εδώ; Α, Β, ή Γ’»). Ο εντοπισμός χρησιμοποιείται ξεχωριστά από τις ανώνυμες απαντήσεις και έτσι οι χρήστες δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τις απαντήσεις τους. Η αναγνώριση χρήστη δεν χρησιμοποιείται, μία τυχαία κρυπτογράφηση ταυτότητας λαμβάνει άμεσα χώρα, οπότε δεν μπορεί να προκύψει ένα ισχυρό συμπέρασμα από τις απαντήσεις προς την ταυτότητα του χρήστη ή των χρηστών. Κανένα προφίλ χρήστη δεν δημιουργείται από τις απαντήσεις, τα δεδομένα εντοπισμού ή την ταυτότητα χρήστη.

4. Ανωνυμοποίηση

Όλες οι απαντήσεις γίνονται αυτόματα ανώνυμες όταν χρησιμοποιείται η εφαρμογή FlashPoll και η ταυτότητα χρήστη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες. Οι κάτοχοι Android χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους στο Google για να κατεβάσουν την εφαρμογή FlashPoll, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήστη από τους λογαριασμούς Google και επίσης δεν παρέχει καμία πληροφορία στην Google.

5. Απαγόρευση μεταφοράς δεδομένων προς τρίτους

Τα δεδομένα εντοπισμού και οι απαντήσεις αντιμετωπίζονται με ευαισθησία. Χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο του έργου και δεν θα μεταφερθούν προς τρίτους. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα.