Политика на приватност

Заштита на податоците како основен принцип

Безбедноста на личните податоци на нашите корисници е многу важно за нас. Можете да бидете сигурни дека ги чуваме вашите податоци со особено внимание и сензибилитет, со цел да се обезбеди висок стандард на безбедност. Се подразбира дека се придружуваме кон одредбите како и на општите правила за заштита на податоците (GDPR) (Регулација (EU) 2016/679) и кон националните закони за заштита на податоци. Како резултат на тоа личните податоци само да собираат и обработуваат во рамките на границите поставени во овие политики за приватност.

Приватност при користење на Adhocracy

1. Европски сервери

Податоците на платформата ќе бидат снимени исклучиво на европски сервери, за кој се однесуваат европските закони за заштита на податоците.

2. Регистрација

Со регистрирање на (име на платформа), вие се согласувате со постапките за обработка на податоци што е опишано во оваа изјава за приватност, која ни овозможува да се собираат, обработуваат и користат вашите лични податоци (Види исто Поглавје 4.7 с).

3. Употреба од страна на малолетници

Ако сте малолетник (под 18 години), може да изјавите преку регистрацијата дека вашите родители или законски застапник се согласни со користење на платформата и операциите за обработка на податоци опишани во оваа Изјава за приватност.

4. Повлекување

Вие може да го раскинете договорот во секој момент. Вашиот демант може да се испрати до нас преку пошта или преку e-mail до info@liqd.net. Откако ќе го направите тоа, ќе добиете информации во писмена форма или во електронска форма во однос на природата на податоците кои ги имате зачувано во врска со вашиот профил: за да се добие оваа информација едноставно испратете e-mail.

5. Начин и обем на собирањето и обработката на личните податоци

Ние го собираме и обработуваме податоците при самото регистрирање на платформата со цел коритење на нашите понуди и услуги. Слично на тоа, и до одреден степен, се зачуваат податоците што се однесуваат на користење на нашите услуги. Освен тоа се зачувуваат податоците од постовите направени на нашите сервери, со цел да се овозможи преглед (т.н. податоци на содржина) достапни за другите.

Ние ги разликуваме следните податоци:

а) Акции на податоци
При самото регистрирање ве молиме напишете ги следните податоци: е-мејл адреса, лозинка (лозинката никогаш не се покажува во чист текст), како и корисничкото име.
Горенаведените податоци се вашите "акции на податоци". Ние ги бараме овие податоци со цел да управуваме со корисничките сметки и да ги контактираме корисниците ако е потребно. Ние експлицитно бараме при изборот на корисничко име да се користи псевдоним име или е-мејл адреса, така што трети лица и поединци не можат да го утврдат вашето вистинско име од оваа информација.
Нашиот влезен сигнал е http-енкриптиран за да се избегне читање на податоците од трети лица.

б) Користење на податоци / Користење на профилот / Колачиња
Во принцип, можете да ги користите нашите веб-страни, без откривање на лични податоци. Сепак, преку употреба на нашите веб-страни се акумулираат различни податоци. Овие податоци се однесуваат на следново:

1. Кога нашите веб-страници се посетени од страна на регистрирани корисници или посети од страна на други корисници на интернет, ние зачувуваме податоци во т.н. "датотеки". Се води датотека за евиденција од секоја IP-адреса, почеток и завршеток на посетата, информациите во врска со износот на пренесени податоци, информации од прелистувачот и информации за под страните на ОПИН кои се вчитани. Ние зачуваме и собираме лог датотеки од безбедносни причини, со цел попрецизно да се идентификуваат случаите на злоупотреба или злоупотреба на нашите услуги. Поради оваа причина ние конкретно ја зачуваме вашата IP-адреса за максимум 14 дена за осигурување безбедност кога ќе ја објавите нешто на веб страната.

2. Меѓу различните информации собрани преку користењето на лог датотеки, се собираат информации за тоа како се користат нашите услуги. На пример, ние може да дознаеме кои веб-сајтови се особено популарни и кои сајтови се најчесто користени, како внатрешната веб навигација се одвива итн. Резултатите од оваа анализа се целосно статистички анонимни и на крајот на нивната обработка, ние ги бришеме IP- адресите после периодот на складирање од 14 дена. Овие податоци ги користиме за уредно и технички да ги оптимираме нашите услуги и за научни истраги во рамките на Еутх проектот во кој ОПИН е основан. Тоа значи дека одреден и непознат корисник ја користи платформата. Нема причина или оперативен интерес во идентификување на специфичните индивидуали преку IP-адресите. Собирањето на податоци, складирањето и употребата во согласност со Поглавје 4.6 може да се приговара - за разлика од чување на податоците за безбедносни причини.

3. Покрај горенаведените активности, ние исто така, работиме на употребата на колачиња во рамките на границите на веб страната. Преку употреба на колачињата се таложат податоци за најава, информации во врска со вашиот интернет пребарувач-тип и верзија, датум и време на вашата посета, како и бројот на колачиња. Употребата на овие колачиња за време на процесот на регистрација и во рамките на границите на нашите услуги се обезбедени за корисникот. Во случај да сакате да го прекинете или да го забраните користењето на колачиња, можете да ги користите поставките на вашиот пребарувач да се спречи одобрување, премин и заштеда на колачиња. За да дознаете како оваа функција работи, ви препорачуваме да ја користите "функцијата за помош" на вашиот интернет пребарувач и да се насочите на сите ваши прашања и проблеми.

c) Содржина
После крирањето на вашата корисничка сметка имате можност да се направите проект за собирање на мислења, коментари итн. Вашиот кориснички профил може да содржи информации за вассо поставување на фотографија на профилот. Оваа информација и вашите испратени мислења може да се променат и ќе бидат видливи. Слично на тоа, податоците на профилот на корисникот и објавувањето на информации дека ние мора да ги регистрираме. Бидете претпазливи кои лични податоци ги внесувате затоа што можат да бидат злоупотребени од други корисници на интернет.
Кои податоци ќе ги внесете на корисничкиот профил целосно зависи од вас. Сепак, треба да се пополни само вашиот профил, откако ќе се информирате за употребата и опциите за поставувања на вашиот кориснички профил (види подолу). Во однос на вашата корисничка фотографија, препорачуваме да не се користи ваша лична фотографија со цел здржување на анонимност, и користење на псевдоним како корисничко име.

6. Пренос на податоци на трети лица, публицитет, наука

а) Препраќање
Ние сме должни да препраќаме податоци на трети лица во една од следниве ситуации:

  • Доколку е потребно извршување на постоечките договорни односи или доколку сакате да ги промените вашите барања и права,
  • Доколку е поврзано со обврзувачки законски налози од владините институции, особено за спроведување на законот, регулаторните тела и преносот за да се одговори на заканите за јавната безбедност и ред и да се води истрага за кривични дела
  • И/или ние сме обврзани со закон да го сториме тоа.

б) Публицитет
Сите ваши објави, гласови и коментари на (Име на платформа) се јавни и се „Препратени“ или продолжени, во смисла дека тие се дел од електронско учество. Она што го објавувате зависи само од вас. Поради фактот дека вашите објави се поврзани со вашето корисничко име, кое што е достапно да биде видено од сите кои имаат интернет конекција, ние уште еднаш бараме од вас, да изберете корисничко име под псевдоним, преку кој не можете да бидете идентификувани. Запомнете дека пребарувачот може да ги наоѓа вашите постови. Бидете свесни дека содржината е лесно достапна на интернет и запомнете дека вашите објави се од јавен карактер. Проектите за учество на платформата ќе останат достапни во архива. Повлечените корисници исто така се вклучени во придонесите (сепак <корисничкото име> ќе биде заменето со <анонимен> профил).

ц) Научно истражување како дел од ЕУ проект
Вашето однесување како корисник се анализира анонимно од ЕУ проект (линк овде за информации од проектот). Овие анонимни податоци ќе се пренесат од партнерите на проектот во базата со пребарувани податоци генерирани со јавно финансирање во Хоризонт 2020 (Програма за ЕУ финансирање за истражување и иновација). Хоризонт 2020 е програма преку која Европската комисија ги промовира проектите за истражување и развој на ниво на Европа, односно со учество на неколку Европски земји. Проектот ќе трае од 2014 до 2020.

7. Најавување преку надворешни кориснички сметки

Доколку имате сметка преку надворешен корисник што нуди можност да се логирате на ОПИН користејќи една од нивните сметки (исто како логирање со  Отворена корисничка сметка), треба само да ги внесете вашите посебни детали за пријавување во предвидените полиња при пријавување. Пријавувањето ќе биде извршено и обработено од нашиот сервер, но вистинскиот процес на пријавување ќе биде регистриран како надворешен корисник. Оваа информација е доволна за нас да ви дадеме директен пристап до вашата корисничка сметка на ОПИН. За време на овој процес ние добиваме информација дека одреден потврден корисник би сакал да се пријави на ОПИН. Дали ќе добиеме дополнителна информација зависи од соодветниот надворешен корисник и какви параметри корисникот има поставено во однос на надворешниот корисник. Во зависност од надворешниот корисник и вашите соодветни поставувања, ние може да добиеме различни податоци; најчесто тоа е вид на адреса на електронска пошта и корисничко име. За време на целиот процес ние исто така го земаме предвид фактот дека сте пријавени преку користење на надворешен профил. Погоре споменатите правила исто така се важечки за ваша посета на нашата веб-страна преку овие канали.

8. Поврзувања до други веб-страни

Нашата веб-страна содржи поврзувања до веб-страни од други даватели на услуги кои немаат посебна официјална врска со нашата работа. При поврзувањето, ние немаме никакво влијание врз обработката на податоци, преместени на трети лица преку притискање на самиот линк (може да бидат информации во врска со вашата IP адреса или URL од линкот). Ние немаме никаква контрола над активностите од трети лица. Како резултат на ова, ние не можеме да преземеме никаква одговорност за обработка на такви податоци од трети лица.

Нашата веб-страна исто така содржи копчиња за споделување и поврзување до сајтови од социјални медиуми и слично. За ова, ОПИН применува решение со двоен клик кој го активира пренесувањето на податоци до сајтовите на социјалните медиуми само откако корисникот има дадено своја согласност. Ако корисникот сака да сподели содржина од ОПИН или притисне на линк до сајт од социјалните медиуми, тој или таа се повикани да притиснат втор пат со цел да се овозможи функционалност и пренос на податоци до други соодветни страни и услуги.

9. Откривање, преглед, бришење, блокирање

По писмено барање ние можеме да ви обезбедиме информации за вашите лични податоци кои се снимени на нашите сервери. Корисникот може да го избриши корисничкиот профил во секое време.

10. Безбедност

Ние користиме технички и организациски мерки за безбедност, со цел да се осигураме дека личните податоци на нашите корисници се заштитени, не смеат да бидат изгубени, несоодветно променети или неправилно достапни. Нашите мерки за заштита вклучуваат: шифрирање на податоци во TLS; автоматско запишување на промени, вклучувајќи го идентитетот на процесорот; уверување дека само мал број од вработените од Liquid Democracy e.V. имаат пристап до серверот; Доколку серверот падне податоците се заштитени преку центарот Hetzner Online AG; регуларна резерва на податоци на физички одделени сервери. Во секој случај, нашата веб-страна дозволува само одредени лица, кои се овластени да имаат пристап до вашите лични податоци доколку се исполнети горенаведените цели за заштита.

11. Пораки

А) Размена на пораки меѓу корисниците
Во рамки на софтверот, возможно е да испраќате приватни пораки до другите корисници. Исто така возможно е да добивате пораки од други корисници. Освен доколку експлицитно ја објавите содржината на пораката, овие пораки ќе останат необјавени и не прочитани. Ние сепак го задржуваме правото во границите на законот да ги задржиме овие пораки на нашите сервери.

Б) Пораки испратени од нас за вас
Со ваша регистрација вие ги прифаќате условите дека ние може да ве контактираме во исклучителни случаи преку вашата електронска адреса (на пример, за научно истражување поврзано со ЕУ проект и за континуиран развој на платформата). Ние ветуваме дека нема да испраќаме реклами на адресите на електронската пошта.

12. Анализа на услугите

Нашата веб-страна користи Piwik, ова е т.н веб-страна анализатор на услуги. Piwik користи „Колачиња“ како текстуални датотеки кои се складирани на вашиот компјутер и дозволуваат тајни анализи на употребата на веб-страната. За таа цел, информациите за употреба генерирани од „колачето“ (вклучувајќи ја и вашата скратена IP адреса) се пренесени на нашиот сервер и се зачувани за да се користат за анализа. Ова служи за да се оптимизира веб-страната. Вашата IP адреса е анонимна за време на овој процес, па вие како корисник останувате анонимни. Анализата од придонесот на содржината се врши одделно од корисничкото име т.е анонимно. Информациите произлезени од „колачињата“ нема да им бидат откриени на трети лица. Вие можете да го одбиете користењето на „колачињата“ со избирање на соодветни поставки на вашиот софтверски дел за пребарување; сепак тоа може да предизвика да не може да ги користите сите карактеристики на веб-страната во тој случај.
Доколку не се согласувате на чување и анализа на податоците од вашата посета на нашата веб страна тогаш вие можете да се спротивставите на ова чување и користење во секое време, преку само еден клик на глувчето. Во овој случај, таканаречени „opt-out колачиња“ се складирани во вашиот пребарувач што значи дека Piwik не ги собрал податоците. Внимание: доколку ги избришите вашите „колачиња“ , тоа значи дека и „Opt-out колачето“ ќе биде избришано и ќе мора да го активирате повторно.

Ако не се согласуваш со зачувувањето и анализата на податоците од твојата посета, можеш да се спротиставиш на зачувувањето и користењето  на истите во секое време преку e-маил на info@opin.me.

13. Приговор

Овде може да одлучите дали уникатно веб аналитичко „колаче“ може да биде зачувано во вашиот пребарувач со цел да му овозможи на операторот на веб страната да собира и анализира различни статистички податоци. Доколку се одлучите против ова, кликнете на линкот подолу за да се откажете од Piwik „opt-out колачето“ во вашиот пребарувач.

Приватност при користење на FlashPoll App

Заштитата на личните податоци во користењето на FlashPoll апликацијата е контролирано како дел од "Developing a Municipal FlashPoll Tool" проектот во „Прирачникот за успешно мобилно учество“ во поглавјето „FlashPoll и приватност“ (стр.22).12 кој се грижи за заштита на локализација на податоци и одговори дадени преку апликацијата.

1. Европски сервери

Податоците на платформата ќе бидат снимени исклучиво на европски сервери, за кои се однесува Европскиот закон за заштита на податоците.

2. Согласност

Преку преземање и користење на апликацијата, корисниците се согласуваат за користење на податоци за локализација и анонимни одговори во користењето на апликацијата (Оградување, слична надлежност и услови).

3. Заштита на локализација на податоци, поделба на податоци

Податоците за локација ќе се користат само да се направи специфично истражување на веб страната, бидејќи корисникот одговара на прашања за специфични, локални проблеми преку апликацијата (пр. „Што треба да се изгради овде? А, Б или Ц?“) Локализацијата се користи одделно за анонимни одговори, и корисниците не можат да бидат идентификувани по одговори. Препознавањето на корисникот не се користи, случајното шифрирање на личните податоци се одвива веднаш, така што не постои можна инференција на лични податоци на корисникот. Не се креира профил преку одговори, локализација на податоци или лични податоци на корисникот.

4. Анонимизација

Сите одговори автоматски се анонимни кога се користи FlashPoll апликацијата и личните податоци на корисникот не можат да бидат искористени за да се извлечат заклучоци за учесниците. Сопствениците на Android ја користат нивната Google сметка за да ја преземат FlashPoll апликацијата, со ова не може да се користат било какви други информации од сметката на Google и исто така не дава информации на Google.

5. Нема пренос на податоци на трети лица

Со локализација на податоците и одговорите се постапува внимателно; тие се користат само во контекст на проектот и не се пренесуваат на трети лица. Одговорите ќе бидат користени анонимно.