Лизгалиште на мраз во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Лизгалиш…

Timeline

info

Целта ќе биде да се отвори Лизгалиште на мраз во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локација и услуги кои што би ги нудело лизгалиштето.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telephone: +38975508804

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation