finished

Зголемување на бројот на велосипедски патеки во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалнaта заедница, една од идеите е зголемува…

Timeline

info

Целта ќе биде да се зголеми бројот на велосипедски патеки во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локации каде имаат потреба од велосипедски патеки.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telephone: +38975508804

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation