Благојче

დასრულდა

Реновирање на Булеварот Гоце Делчев

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Отварање на Картинг Центар за млади и деца во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Отворање на кантини во средните училишта

Coalition of Youth Organisations SEGA