დასრულდა

Elba Condivisa - Commenta le proposte

Laboratorio di partecipazione

ვადები

ინფორმაცია

Il progetto CIVITAS DESTINATIONS, finanziato dall’Unione Europea, si propone nei prossimi 4 anni di realizzare un piano e una serie di interventi per migliorare i servizi di trasporto e la mobilità sull’isola, in bassa e alta stagione. Lo scopo ultimo del progetto è ridurre l’isolamento in inverno, e la congestione in estate, migliorando la qualità della vita per i residenti e gli ospiti, “dove ci si muove meglio si vive meglio”. Per coinvolgere la popolazione, il progetto organizza il laboratorio di partecipazione Elba Condivisa.

Il laboratorio  è organizzato da un team di esperti ed è aperto a cittadini e portatori di interesse della comunità Elbana (residenti o ospiti).

E’ intenzione del laboratorio:

  • Discutere un’idea di condivisione della mobilità sulla e da/per l’isola d’Elba, per migliorare i servizi di trasporto e la mobilita’ - riducendo la congestione in estate (alta stagione) e il relativo isolamento in inverno (bassa stagione) – e accrescere la qualita’ della vita per i residenti e gli ospiti dell’isola.
  • Discutere le implicazioni per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dell’isola.
  • Promuovere ed influenzare con suggerimenti e raccomandazioni un futuro Piano per la Mobilità Sostenibile riferito all’intero comprensorio Elbano, la cui preparazione tecnica è tra le attività finanziate dal progetto CIVITAS DESTINATIONS fino al 2020.
  • Contribuire alla realizzazione dei futuri interventi – ad esempio con attività di monitoraggio – e alle attività di sensibilizzazione della popolazione ospite dell’isola (residenti e turisti) per la promozione di nuovi stili e comportamenti di mobilità.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

MIGLIORARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE NELL'ISOLA

Le proposte del laboratorio di partecipazione

0 0 2

PIANIFICAZIONE

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 3

ORGANIZZAZIONE

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 7

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 8

MOBILITA' COLLETTIVA

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 7

MOBILITA' CONDIVISA (E MIGLIORE MOBILITA' PRIVATA)

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 4

MOBILITA' DOLCE

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017
0 0 9

ACCESSO ALL'ISOLA

fpietroni ხუთშაბათი, 6 აპრილი, 2017

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები