დასრულდა

World-Cafe bei der Auftaktveranstaltung am 13.02.19 und Online-Beteiligung

Wir möchten einen ersten Eindruck von EUREN Ideen sammeln.

ვადები

ინფორმაცია

Hier sammeln wir erste Ergebnisse der Auftaktveranstaltung oder der Online-Beteiligung! Wir freuen uns auf Eure Ideen.

Die erste Frage lautet: Welche Art von Zuhören, hätte eurer Meinung nach dem Mädchen in Berlin geholfen, damit sie bei ihrem Kummer entsprechende Hilfe gesucht und gefunden hätte? Was braucht richtiges Zuhören eurer Meinung nach?

Die zweite Frage lautet: Was ist gut an einer App oder einem Einzelchat als Beratungsangebot? Was wäre nicht gut?

Die dritte Frage lautet: Was braucht es, damit unsere Hilfeangebote von suchenden Kindern und Jugendlichen gefunden werden? Vernetzung in Social Media, (...)?

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Eingabephase

Kommentiere :)

0 0 0

Ansprechpartner_in auswählen

Frage 2: Was ist gut/schlecht an einer App, an einem Einzelchat?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Accounts, die von Jugendlichen geleitet werden

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Leute, die ihre von ihren eigenen Erfahrungen erzählen

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Bilder mit Text

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Informationen über "Was ist okay, was ist nicht okay?"

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Schule sollte das Angebot unterstützen

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Projekt bei der Kieler Woche vorstellen

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Influencer hinzuziehen

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Ein allgemeines Symbol für "Klick gegen Kummer" oder den Kinderschutz

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Durch Google Suchbegriffe (Hilfe, ich werde geschlagen) direkt zu Hilfeangeboten gelangen

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Werbung auf YouTube, Instagram, (...)

Frage 3: Wie kann das Hilfeangebot gefunden werden?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Einzelchat - Leute, die mit anderen schreiben und helfen, werden geprüft

Frage 2: Was ist gut/schlecht an einer App, an einem Einzelchat?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Einzelchat + direkte Antwort

Frage 2: Was ist gut/schlecht an einer App, an einem Einzelchat?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

Einzelchat + in seiner Wortwahl besser ausdrücken

Frage 2: Was ist gut/schlecht an einer App, an einem Einzelchat?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019
0 0 0

App - Speicherplatz

Frage 2: Was ist gut/schlecht an einer App, an einem Einzelchat?
DeniseDoe ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, 2019

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები