Подготви „чекор по чекор“ упатства за твојот настан на учество „очи-во-очи“

Најдобриот начин да се осигураш дека твојот настан тече како што имаш планирано и посакувано е да разработиш чекор по чекор упатства и водич за целиот настан. Во овој контекст, упатството чекор по чекор е документ каде сите точки од програмата се разработени во детали, па секој член на тимот знае точно што да прави и каде. Корисно ќе биде ако направиш и индивидуални упатства за секоја назначена улога во настанот. Подолу можеш да видиш пример за чекор по чекор упатства за менаџер на проектот кој ја има одговорноста за координирање на работилница.

mk gui