Кодекс на однесување

Hompepage_Startyourown.png

1. Интеракција со почит

Истите правила на однесување се применуваат во виртуелна ситуација како и во секојдневниот живот.  Меѓусебното почитување многу важно, без разлика дали комуницирате лице во лице или во виртуелен свет. Правото на слободно изразување и понатаму е неприкосновено.

2. Нелегални, неетички и несоодветни содржини

Незаконски, неетички и несоодветни содржини не се толерираат; ова вклучува порнографски, екстремистички, расистички, дискриминаторски, сексисуални, насилни и антисемитски содржини.

3. Неодговорното однесување

Поттикнувањето или промоција за неодговорни, штетни, насилни, нелегални или неетички содржини нема да се толерираат и ќе резултираат со исклучување од платформата.

4. Критика

Конструктивните критики се охрабрувачки. Сепак, ова не значи дека навреди, клевети и закани ќе се толерираат. Целта е да се остане објективен и конструктивен што е можно повеќе. Секој корисник има право да ги искаже своите критики. Дајте му на вашиот колега можност да одговори на вашето мислење.

5. Комуникација

Целта на оваа платформа е да се поттикне отворен разговор меѓу сите членови. Платформата нуди активно учество меѓу своите членови. Во овој контекст, софтверот им овозможува на сите да го искажат своето мислење. Сепак, ова не значи дека тоа е право на секого да навредува или да понижува пред другите. Преку лекторираните ваши придонеси ќе бидете свесни дека иронијата и сарказмот не се добри во писмена форма. Ве молиме да бидете свесни за Вашите придонеси.

6. Неетикетирање

Учтивост и неетикетирање се очекува од секој член на користење на платформата. Етички соодветни и пријателски однесувања се дадени, понижувачки или омаловажувчки коментари се забранети. Содржината се суди по својот квалитет, а не неговото потекло.

7. Доверливост

Имајте во предвид дека Opin.me е јавна страница. Информациите што ги постирате ќе бидат јавно достапни. Доверливи или лични податоци не споделувајте. Ве потсетуваме дека вашите политички мислења и активности на интернет може предизвикаат последици во надворешниот свет. За ваша безбедност, препорачуваме користење на псевдоним.


И се заблагодаруваме на Евелин Марти насоките да се подготви овој кодекс.