За ОPIN

ОPIN - Европска алатка за младински проекти за Е-учество

ОPIN се состои од:

ОPIN е се-во-едно дигитална и мобилна алатка, која лесно може да се вгради во веб страните на младинските организации и јавната андминистрација.

Сите фази на проектот се транспарентни и поддржани од OPIN софтверот:

 • можности за дигитално и мобилно учество.
 • лесно може да се вгради во вашата веб страна.
 • паметно вклучување на заедницата
 • интеграција на офлајн настани
 • мултимедијални информации за твојот проект.

Оваа алатка е создадена со цел обезбедување квалитетна подршка во процесот на учество. Насочена е кон давање практични совети, алатки за проектен менаџмент и помош при изработка на план и пронаоѓање на идеални алатки за остварување на целта.

 • коментирање на текст
 • собирање на идеи
 • анкета од мобилен

5 пилот програми во моментов се пуштени на тестирање со цел да се добие фидебк и да се направи подобрување на OPIN:

 • Градот Парис
 • Француска федерација на општински центри
 • АЕGЕЕ – Европски студентски форум
 • Гранично партнерство помеѓу Италија и Словенија
 • Регион Срце од Словенија

Развој на Opin

About opin infographic-01.png

ОPIN платформата се развива во рамки на проектот “EUth – Алатки и совети за мобилно и дигитало младинско учество во Европа“. Проектот  се спроведува од Март 2015 и ќе трае до Март 2018 и е подржан од програмта Хоризон 2020 за истражување и иновации.

Покрај развојот на софтверот неколку активности ќе се одржи до март 2018 година.


Повеќе информации за проектот може да најдете на официјалната страна www.euth.net

Проекти и партнери

Главна цел на проектот „EUth – Алатки и совети за мобилно и дигитало младинско учество во Европа“ е да вклучи што повеќе млади луѓе во процесот на донесување одлуки и да ја зголеми довербата во политичките институции. За да го оствариме ова нас ни е потребно:

 • младинско-пријателски дигитални и мобилни алатки за учество
 • поставување интересни проекти за учество

Ова решение е создадено во рамките на EUth проектот: OPIN, се-во-едно докажана дигитална и мобилна алатка за учество, подготвена да биде вградена на веб страните на младински организации или администрации.

Проектот “EUth - Алатки и Совети за мобилно и дигитално младинско учество се спроведува во и низ цела Европа“ е финансирано од Европска унија, Хоризон 2020 програмата за истражувања и иновации под грант договор 6495594.

Map Euth partners


Проект координатор

nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research, Germany


Проект партнери

Alfstore, France
AEGEE - European Students' Forum, Belgium
Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovenia
European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), Luxembourg
IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germany, Germany
Institute of Studies for the Integration of Systems, Italy
Liquid Democracy e.V., Germany
Missions Publiques, France
Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
The Danish Board of Technology Foundation (DBT), Denmark


Повеќе информации на:

www.euth.net

http://www.euth.net

www.facebook.com/euth.net

https://twitter.com/euthnet