Отпечаток

Одговорна за содржината од законот за прес и во согласност со Договорот на Сојузна Германска држава за медиумски услуги е Liquid Democracy e.V. & nexus.

Project Coordinator:
Katharina Matzkeit 

Liquid Democracye.V.

Am Sudhaus 2, 12053 Berlin, Deutschland

Tel.: + 49 30 6298 4840

Email: k.matzkeit@liqd.net 

URL: www.liqd.net

Registergericht:

Vorstandsvorsitzende: Marie-Kathrin Siemer

Berlin-Charlottenburg, 28939 B

Max Westbrock
nexus - Institut für Kooperations Management und interdisziplinäre Forschung GmbH
Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Deutschland

Tel. +49 30 31805485                                                                                                                      

Email: westbrock@nexusinstitut.de                                                                                                   

URL: www.nexusinstitut.de
Managing Director: Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel
Registration court: Berlin-Charlottenburg, HRB 96110

Редакциски испраќања, кои се означени со име, се во соодветна одговорност на авторот, и се именувани во прес-законот. Организациите и администраторите на примероците се соодветно одговорни за содржината на нивните примероци.

Ние би сакале да истакнеме дека содржината на веб страната Opin.me може да се разликува/или да биде активно променета. За сите линкови на оваа веб страна валидна е следната изјава: Во моментот кога веб страната беше активна, ние ја прегледавме содржината на сите линкови и откривме дека некои од нив се навредливи. Ние сепак не можеме да отфрлиме дека содржината на линковите била променета после фактот: и затоа не можеме да утврдиме одговорност за содржината на било која поврзана веб страна. Ве советуваме дека токму овие веб страни се користат за информирање, но не сакаме да ги присвојуваме нивните содржини на било каков начин. Ова објаснување е во случај за линковите со навредлива содржина кои ќе бидат пронајдени на овој домен.

Opin.me е проект на
„Еу- Алатки и совети за дигитално и мобилно учество на младите во и низ Европа“

Project Coordinator: Ms Kerstin Franzl
nexus - Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH, Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Germany

Tel: +49 30 3180 5485
Email: franzl@nexusinstitut.de
URL: https://www.nexusinstitut.de

Лиценца

Licence Logo

Adhocracy содржината е лиценцирана според лиценцата на Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany License.

Adhocracy codebase е лиценциран под лиценцата Affero GPL license и може да биде видлива на страната.

Материјали за мапа

Материјалите за мапата потекнуваат од OpenStreetmap и се лиценцирани под Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA).

Ослободување од одговорност

Редакциските испраќања, кои се означени со име, се во соодветна одговорност на авторот, во смисла дека се именувани во прес-законот. Организациите и администраторите на примероците се соодветно одговорни за содржината на нивните примероци.

Содржина

Авторот го задржува правото да не биде одговорен за актуелноста, точноста, комплетноста или квалитетот на информациите што се предвидени. Побарување на одговорност во врска со користењето на било која информација, вклучувајќу секаков вид на информација која е нецелосна или неточна, ќе биде одбиено. Сите понуди се неповрзани и се без обврска. Делови од страната или комплетна публикација вклучувајќи ги сите понуди и информации може да биде продолжена, променета или делумно или целосно избришана од авторот без посебна најава.

Упатување и линкови

Посочено е дека содржината на интернет страната Opin.me може да варира или активно да биде променета. Следното важи за сите линкови на интернет страната. Авторот не е одговорен за било какви содржини поврзани или упатени од неговите страни – освен ако има целосно познавање за нелегалните содржини и е во можност да ги спречи посетителите на неговата веб страна. Ако се појави било каква штета од користењето на информации кои се презентрирани таму, само авторот на соодветните страни може да биде одговорен, не оној кој се поврзал на тие страни. Понатаму, авторот не е одговорен за било какво испраќање или пораки кои се објавени од корисниците на местата за дискусија, книги за гости или мејлинг-листи кои се дадени на неговата страна.

Авторски права

Авторот нема право да користи било какви материјали кои се заштитени со авторски права за објавување или, ако тоа не е можно, да укаже на авторските права од соодветниот предмет. Авторските права за било кои материјали кои се создадени од страна на авторот се резервирани. Сите повторувања или употреба на предмети како што се слики, дијаграми, звуци или текстови во други електронски или печатени публикации не се дозволени без согласност на авторот.

Политика на приватност

Ако е дадена можност за влез во лични или бизнис податоци (електронски пошти, име), влезот во овие податоци се одвива доброволно. Користењето и плаќањето на сите понудени услуги се дозволени кои се технички можни и разумни – без спецификација на било кои лични податоци или под спецификација на анонимизирани податоци или псевдоними. Користењето на објавени поштенски адреси, телефони, факс броеви и електорнски пошти за маркетингшки цели е забрането, сторителите кои испратиле несакани спам-пораки ќе бидат казнети.

Правосилност на овој демант

Ова одрекување се смета за дел од објавувањето на интернет за кое бевте упатени. Ако деловите или индивидуалните услови на оваа изјава се нелегални или неточни, содржината или валидноста на останатите делови не се под влијание на овој факт.