ინფო ცენტრი

განათლება და ინფორმირება

აღნიშნული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა თემებზე და მათ ჩართულობას საზოგადოებრივ აქტივობებში. უხელმძღვანელებს პერიოდულ ტრენინგებს, საჯარო ლექციებს და სპორტულ/შემოქმედებით აქტივობებს.  

Коментари