ფონდი "სხვისთვის"

თავისუფალი მიმართულება

აღნიშნული ორგანიზაცია დაეხმარება იმ ადამიანებს ვისაც სჭირდებათ ფინანსური დახმარება განათლების მიღებისთვის. 

Коментари