Karlo91

завршено

იჩქარე ნელა

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

завршено

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

завршено

წიგნის პროპაგანდა

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

завршено

სკვერი-საჯარო სივრცე ახალგაზრდების გააქტიურებისათვის

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

завршено

სპორტი - ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

завршено

სუფთა გარემო ჯანსაღი ცხოვრებისათვის

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

лично завршено

იდეების შეგროვება და კომენტარების გაკეთება

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი