Workshops für den Kinderkongress

Workshops wählen

Временска рамка

информации

Workshops

Abstimmungsphase

Оваа фаза завршува 11 недели и 3 дена

3.05.2021 00:00 - 31.07.2021 23:59 (Вашата временска зона: Europe/Berlin)

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Коментари

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација