завршен

Здрава храна, здрав живот

Учениците и наставниците организираат активности и предавања на тема здрава храна

Временска рамка

информации

- Главната цел на проектот е да се промени начинот на исхрана со цел подобрување на сопственото здравје и здравјето на своите најблиски

- Насоки за одбирање на здрава храна

- Насоки за комбинирање на разновидни здрави продукти

Контакт за прашања

Кристијан

ул. Вера Јоциќ

Е-пошта

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Voting phase

Answer the questions and comment on the poll.

Коментари

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација