finished

Potrebe mladih v Litiji

Preko kratkega vprašalnika želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu.

Timeline

info

Z vprašalnikom želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu. 

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Zbiranje predlogov mladih za programe in projekte za mlade

Želimo si identificirati projekte in programe, ki bodo mlade zanimali in jih privabili k aktivni udeležbi.

No proposals found

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation