dokončano

Potrebe mladih v Litiji

Preko kratkega vprašalnika želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu.

Časovnica

informacije

Z vprašalnikom želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu. 

Hvala za udeležbo!

Ta projekt je že zaključen. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na projektu!

Zbiranje predlogov mladih za programe in projekte za mlade

Želimo si identificirati projekte in programe, ki bodo mlade zanimali in jih privabili k aktivni udeležbi.

Najdenih ni bilo nobenih predlogov

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije