πεπερασμένος

Potrebe mladih v Litiji

Preko kratkega vprašalnika želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Z vprašalnikom želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje predlogov mladih za programe in projekte za mlade

Želimo si identificirati projekte in programe, ki bodo mlade zanimali in jih privabili k aktivni udeležbi.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση