avslutad

Вештачка карпа

Младите од општина Прилеп се изјаснија дека имаат потреба од поставување на вештачка карпа.

Tidslinje

info

Спортското качување е релативно нова дисциплина кај нас која е многу популарна во светот поради исклучително вредните спортски содржини и можностите што ги нуди. Вештачите карпи се најчесто метални конструкции врз кои се инсталирани ПВЦ или дрвени табли, на кои има поставено навои за монтирање на фаќалишта. Вештачките карпи уживаат голема популарност во качувачкиот свет поради нивната функционалност како тренинг и натпреварувачки центри и како и едноставната прилагодливост и можност за поставување на креативни насоки. Насоките на вештачка карпа се направени со помош на фаќалишта и газилишта во разни форми и големини, а при качување качувачот се обезбедува на поставените карабинери. Насоките на вештачка карпа ги поставуваат обучени и искусни поставувачи (рут сетери). Официјалните натпревари во спортското качување, тренинг програмите како и масовната комерцијализација на овој спорт се одвиваат исклучиво на вештачки карпи.

Поставувањето на вештачка карпа е одлична можност за развивање на алтернативните спортови во Прилеп, како и можност плус за младите генерации да се насочат на правилен раст и развој преку спортските активности, и да се посветат на здрав живот со натпреварувачки дух.

Kontakt för frågor

Мариче Тренеска

Epost Hemsida

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

👇

stevanoski 2 juni 2021
0 0 0

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation