avslutad

Отворање на кантини во средните училишта

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Tidslinje

info

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Отворање на кантини во средните училишта

/

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation