avslutad

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Tidslinje

info

Да се уреди (реконструира) училиштето, како во внатрешноста (особено да се посвети внимание на тоалетите), така и реконструкција на фасадата и дворот.

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Уредување на СОУ Орде Чопела Прилеп и реконструкција на дворот

/

0 0 0
0 0 0

Dvorrr

ednodete1 4 oktober 2017

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation