Mapiranje lokalnih idej in potreb.

2_Georgien_quad.jpg

Prostorski idejni izziv z glasovanjem

Mladinska organizacija Youth Horizon je na obali Črnega morja v gruzijskem mestu Kobuleti uporabila modul OPIN “Prostorski idejni izziv z glasovanjem” z namenom, da bi v odločanje vključila mlade iz različnih krajev v Gruziji. Njihov cilj je bil mlade vključiti v odločanje o ureditvi mestnih površin ter jih spodbuditi k oddaji predlogov o tem, kako jih urediti, da bodo kar najbolj zadovoljile njihove potrebe.

Prvi korak k aktivaciji mladih je bil prostorski brainstorming, s katerim so uspeli aktivirati mlade iz dvanajstih različnih območij občine. Mladi so prispevali svoje zamisli in spoznali sovrstnike. Svoje ideje so umestili na zemljevid, hkrati pa so se s pomočjo zemljevida tudi izobraževali in odkrivali svojo okolico. Vrstniki so se s pomočjo zemljevida povezali v mrežo. Na ta način so identificirali podobne potrebe na različnih območjih, vzpostavili povezavo med posameznimi območji ter pripravili nabor idej: ideje, povezane z ekološkimi vprašanji, športno infrastrukturo, oskrbo z vodo, prilagoditvijo infrastrukture za potrebe invalidov in hitrejšim internetom. Uporabljen modul je odlična metoda za vzpostavljanju skupnosti na razpršenih lokacijah.


Vizualizacija je učinkovita tehnika za prikaz širše slike in OPIN platforma, to omogoča.


V mestu Kobuleti so različne ideje, ki so jih zbrali na razpršenih lokacijah, združili v dokument s priporočili, ta pa je bil predložen lokalni samoupravi.

Odločevalci se pogosto soočajo z navidezno spornimi idejami, zlasti če so v interakciji z udeleženci iz različnih skupnosti, vasi ali mest. Različni predlogi zbrani na enem zemljevidu pa pomagajo najti ravnovesje med različnimi alternativami.

Zahvaljujoč OPIN-ovemu modulu “Prostorski idejni izziv z glasovanjem”, so lahko odločevalci raziskali potencialne sinergije na posameznih območjih in prepoznali ključne potrebe.

Običajno je za občine neizvedljivo, v krajšemu obdobju v vseh naseljih zgraditi fitnes center, izgradnja enega fitnes centra med različnimi naselji znotraj občine pa je bolj realna, lažje izvedljiva ter bolj sprejemljiva tudi med odločevalci.

Mapiranje lokalnih idej in potreb je odličen prvi korak v procesu e-participacije, saj prikaže potrebe mladih udeležencev in gradi na lokalnemu znanju. Kasneje lahko z drugimi metodami participacije še bolj poglobljeno raziščemo posamezne ideje.

3-quad-georgien
2- quad-georgien
4-quad.png

david.jpg

Spoznajte naše ambasadorje

Kratek opis organizacije: Razvojni center Srca Slovenije že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte območja.

Naj vas navdihne Youth Horizon