Προσδιορισμός των αναγκών των νέων με χρήση της ενότητας «χωρική ιδέα».

2_Georgien_quad.jpg

Χαρτογράφηση τοπικών ιδεών και αναγκών

Στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας στην πόλη Κομπουλέτι της Γεωργίας, η οργάνωση νεολαίας «Νεανικοί Ορίζοντες» χρησιμοποίησε την ενότητα χαρτογράφησης, εργαλείου OPIN για να συμπεριλάβει νέους από διαφορετικά χωριά. Ο στόχος ήταν να συμπεριληφθούν οι νέοι και να δώσουν τις ιδέες τους στη διευθέτηση του δημόσιου χώρου της πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η ενότητα "Χωρική ιδέα" ήταν το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση νέων από 12 διαφορετικά χωριά του δήμου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο μπόρεσαν να σημειώσουν τις ιδέες τους στον χάρτη, αλλά ταυτόχρονα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα για το περιβάλλον τους. Η κοινότητα των νέων συνομηλίκων δικτυώθηκε μέσω του χάρτη. Αυτοί μοιράστηκαν παρόμοιες ανάγκες, δημιούργησαν συνδέσεις και εντόπισαν από κοινού προκλήσεις. Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους έδειξαν ότι ορισμένες ανάγκες και ιδέες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για αυτούς, όπως:

  • Ιδέες που σχετίζονται με οικολογικά θέματα
  • Αθλητικές υποδομές
  • Ύδρευση
  • Προσαρμογή των υποδομών στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
  • Ταχύτερο διαδίκτυο

Στο Κομπουλέτι, διαφορετικές ιδέες που χαρτογραφήθηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες προετοιμάστηκαν σε ένα έγγραφο. Το έγγραφο αυτό υποβλήθηκε στη συνέχεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αρκετά συχνά, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έρχονται αντιμέτωποι με αμφιλεγόμενες ιδέες, ειδικά όταν προσκαλούν συμμετέχοντες από διαφορετικές κοινότητες, χωριά ή πόλεις. Η ύπαρξη διαφορετικών προτάσεων σε έναν χάρτη βοηθά στην εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων. Χάρη στη μονάδα «χαρτογράφησης», οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πιθανές συνέργειες συνδέοντας πολλά σημεία στον χάρτη και εξάγοντας συμπεράσματα.

Αν και μπορεί να μην είναι δυνατό για τον δήμο να εξοπλίσει όλα τα χωριά με γυμναστήρια σε σύντομο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα ίδρυσης τουλάχιστον ενός γυμναστηρίου μεταξύ πολλών χωριών μπορεί να είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Η χαρτογράφηση των ιδεών και των αναγκών των νέων είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα στη διαδικασία της ηλεκτρονικής συμμετοχής, διότι εκφράζει τις ανάγκες των νέων και βασίζεται στην τοπική γνώση. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει βαθύτερη διερεύνηση των υποβληθέντων ιδεών μέσω άλλων συμβουλευτικών μεθόδων.

2- quad-georgien
4-quad.png
3-quad-georgien

david.jpg

Ο David Jinjikhadze από το Youth Horizon είναι ένας από τους Πρεσβευτές του OPIN!

Η Youth Horizon είναι μια μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Γεωργία.

Ρίξτε μια ματιά σε όλους τους Πρεσβευτές