Afsluttet

Затворен базен во Прилеп

Од работлницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа СЕГА се собраа неклоку идеи за подобрување на условите за живот. Една од идеите е затворен базен локалната зедница

Tidslinje

Info

Целта на проектот ќе биде да се отвпоре базен затворен во Општина Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локација на базенот и плус услуги кои би ги нудел истиот. 

Во наредните две недели младите ќе можат да даваат идеи 

Kontakt for spørgsmål

Marice Treneska

Цар Самоил 18

Telefon: +38970308746

E-mail Internet side

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.

Andre projekter fra denne organisation