Afsluttet

Пешачки патеки во Битола

Од работилницата за мапирање на потребите на младите одржана од организација Иннова Лаб Битола се утврди дека потребни се пешачки патеки на улица Партизанска, како и улица Васко Карангелевски.

Tidslinje

Info

Целта на проектот ќе биде да се направат повеќе пешачки патеки во Општина Битола. Граѓаните ќе можат да ги користат и ќе се избегнат сообраќајни незгоди. 

Проектот ќе биде отворен две недели, каде што младите ќе можат да гласаат и да даваат идеи. 

Kontakt for spørgsmål

Христина Ѓелевска

7000 Битола

Telefon: 077223305

E-mail Internet side

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.

Andre projekter fra denne organisation