Afsluttet

Хуманитарни музички настани во училиштето

По одржаната работилница со група млади што се одржа во Скопје ,се собраа неколку идеи и од страна на младите се укажа потребата за нивно партиципирање во хуманитарни натани во рамките на самото уч…

Tidslinje

Info

Настани во кои самите средношколци ќе можат да организираат протолколи,место,датум, време и учесници на самиот настан.

Хуманитарниот аспкт ке биде застапен во секоја форма  и облик на делување.

Социјалниот аспек на дружба, комуникација и подобро запознавање е клучна алка во реализирањето на настанот

Kontakt for spørgsmål

Маја Стојаноска

Telefon: 078366324

E-mail

Tak for din deltagelse!

Dette projekt er allerede afsluttet. Mange tak til alle, der deltog i projektet!

Хуманитарни музички настани во училиштето

Преку демократско гласање се постави оваа идеа како клучна во кохезирање на социјалниот аспект-дружење на младите и хуманитарниот аспект -да се помогне,да се биде хуман

Ingen forslag fundet

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.

Andre projekter fra denne organisation