Afsluttet

Тартан патека

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа здружение ВИКТОРИ се собраа неколку идеи за подобрување на условите на младите на локалната заедница

Tidslinje

Info

Целта на проектот ќе биде да се направи тартан патека во Општина Битола. Младите ќе можат да даваат идеи за локација на истата.

Проектот ќе биде отворен во наредните две недели.

Kontakt for spørgsmål

Викторија Брдаровска

7000 Битола

Telefon: 072773999

E-mail Internet side

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.

Andre projekter fra denne organisation