Afsluttet

Кино и театар

Еден од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на Онлајн Фокус групи со млади, беше дека младите од Општина Прилеп имаат потреба од кино и театар

Tidslinje

Info

Младите сметаат дека треба да се зголеми бројот на културни настани со цел да се збогати културниот живот во општина Прилеп.

Киното и театарот имаат најголемо влијание во современиот живот, а воедно се и форма на уметност, покрај литературата, играта, сликарството и музиката. Киното и театарот се комбинација на технологија, бизнис, забава и естетика и сите тие имаат важна улога во светот на младите.

Kontakt for spørgsmål

Мариче Тренеска

E-mail Internet side

Tak for din deltagelse!

Dette projekt er allerede afsluttet. Mange tak til alle, der deltog i projektet!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.

Andre projekter fra denne organisation