Επικοινωνήστε μαζί μας


Για όλα τα τεχνικά θέματα σχετικά με την πλατφόρμα:

Liquid Democracy e.V.
Am Sudhaus 2
12053 Berlin
tel. +49 (0) 30 6298 4840
e-mail. info@liqd.net


Για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη διαχείριση των διαδικασιών συμμετοχής επικοινωνήστε με:


nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH
Otto-Suhr-Allee 59
D - 10585 Berlin
Fon: +49 (0)30 318 054 63
E-Mail: mail@nexusinstitut.de


EUth - Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe

Συντονιστής έργου: Ms Kerstin Franzl
nexus - Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research, Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Germany
Tel: +49 30 318 054 63
Email: mail@nexusinstitut.de
URL
: https://www.nexusinstitut.de

Feedback