Σχετικά με την πλατφόρμα OPIN

OPIN – Μία ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για project νεανικής διαδικτυακής συμμετοχής

Η πλατφόρμα OPIN αποτελείται από:

Η πλατφόρμα OPIN είναι μία συγκεντρωτική ψηφιακή και κινητή (mobile) εργαλειοθήκη συμμετοχής, που ενσωματώνεται εύκολα στη διαδικτυακή παρουσία οργανισμών νεολαίας ή φορέων δημόσιας διοίκησης.

Η πλατφόρμα OPIN παρέχει project συμμετοχής σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Όλα τα στάδια του project είναι διαφανή και υποστηρίζονται από το λογισμικό OPIN:

 • Χαρακτηριστικά για ψηφιακή και κινητή συμμετοχή
 • Εύκολη ενσωμάτωση των συμμετοχικών διαδικασιών στην ιστοσελίδα σας
 • Ευφυής διαχείριση κοινότητας
 • Ενσωμάτωση των μη διαδικτυακών εκδηλώσεων
 • Πολυτροπικές πληροφορίες για το project σας

Η εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την ποιοτική συμμετοχή κατά τον σχεδιασμό. Συγκεντρωμένες πρακτικές συμβουλές και ένα εργαλείο διαχείρισης project βοηθούν στο να σχεδιαστούν και να βρεθούν τα σωστά εργαλεία για τον σκοπό σας. Χτίστε μία επαγγελματική διαδικασία διαδικτυακής συμμετοχής χωρίς να είστε επαγγελματίας.

 • Συνεργατική εργασία κειμένου
 • Συλλογή ιδεών
 • Κινητή (Mobile) ψηφοφορία

Πέντε πιλοτικά προγράμματα δοκιμάζουν την πλατφόρμα OPIN αυτήν τη στιγμή και θα παρέχουν ανατροφοδότηση για βελτιώσεις στους σχεδιαστές της πλατφόρμας:

 • Η πόλη του Παρισιού
 • Η Γαλλική Ομοσπονδία των Κοινοτικών Κέντρων
 • AEGEE-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Φοιτητών
 • Μία διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σλοβενία
 • Η περιοχή «καρδιά» της Σλοβενίας

Ανάπτυξη της πλατφόρμας OPIN

About opin infographic-01.png

Η πλατφόρμα OPIN και τα χαρακτηριστικά της  αναπτύσσονται εντός του έργου “ EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe/EUth – Εργαλεία και Συμβουλές για την Κινητή και Ψηφιακή Νεανική Συμμετοχή εντός και κατά μήκος της Ευρώπης». Το έργο διαρκεί από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020.

Εκτός από την ανάπτυξη του λογισμικού διάφορες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν έως τον Μάρτιο του 2018.

Δείτε την ιστοσελίδα του έργου για περισσότερες πληροφορίες: www.euth.net

Έργο και Συνεργάτες

Σκοπός του έργου “EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe” είναι να εμπλέξει περισσότερους νέους ανθρώπους στη διαδικασία λήψης πολιτικής απόφασης και να αυξήσει την εμπιστοσύνη τους στους Ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς. Για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε:

 • Φιλικά προς τη νεολαία ψηφιακά και κινητά εργαλεία συμμετοχής
 • Να δημιουργηθούν ελκυστικά project συμμετοχής

Η λύση δημιουργείται εντός του έργου Euth του OPIN: μία συγκεντρωτική, αποδεδειγμένα, ψηφιακή και κινητή (mobile) εργαλειοθήκη συμμετοχής, έτοιμη να ενσωματωθεί στη διαδικτυακή παρουσία των οργανισμών νεολαίας ή των φορέων διοίκησης.

Το έργο “EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe” έχει λάβει επιχορήγηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την συμφωνία επιχορήγησης με αριθμό No. 649594

Map Euth partners

Συντονιστής Έργου

Σύνδεσμος Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research/Ινστιτούτο για τη Συνεργατική Διαχείριση και τη Διεπιστημονική Έρευνα, Γερμανία

Συνεργάτες του Έργου

Alfstore, Γαλλία
AEGEE- European Students' Forum, Βέλγιο
Development Centre of the Heart of Slovenia, Σλοβενία
European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), Λουξεμβούργο
IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germany, Γερμανία
Institute of Studies for the Integration of Systems, Ιταλία
Liquid Democracy e.V., Γερμανία
Missions Publiques, Γαλλία
Royal Institute of Technology (KTH), Σουηδία
The Danish Board of Technology Foundation (DBT), Δανία

Περισσότερες πληροφορίες:

www.euth.net

www.facebook.com/euth.net

https://twitter.com/euthnet