Κώδικας δεοντολογίας

Hompepage_Startyourown.png

1. Αλληλεπίδραση με σεβασμό

Οι ίδιες αρχές που ισχύουν στην δεοντολογία της καθημερινής ζωής ισχύουν και σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι απαραίτητος, ανεξάρτητα με το αν επικοινωνείτε πρόσωπο με πρόσωπο ή σε κάποιο ψηφιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση παραμένει απαράβατο.

2. Παράνομο, ανήθικο και ακατάλληλο περιεχόμενο

Παράνομο, ανήθικο και ακατάλληλο περιεχόμενο δεν είναι ανεκτό. Αυτό περιλαμβάνει την πορνογραφία, τον δεξιό εξτρεμισμό, τον ρατσισμό, τις προκαταλήψεις, τον σεξισμό καθώς και το βίαιο και αντι-σημιτικό περιεχόμενο.

3. Ανεύθυνες συμπεριφορές

Η ενθάρρυνση ή η προαγωγή  ανεύθυνων, επιβλαβών, βίαιων, παράνομων ή ανήθικων πράξεων δεν θα είναι ανεκτή και θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από την κοινότητα.

4. Κριτική

Η εποικοδομητική κριτική επιδιώκεται και ενθαρρύνεται. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι προσβολές, συκοφαντίες και απειλές είναι ανεκτές. Σκοπός είναι να παραμείνουμε όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικοί και εποικοδομητικοί. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκφράσει την κριτική του. Δώστε την ευκαιρία σε ένα άλλο μέλος να ανταποκριθεί στην κριτική και την άποψη σας.

5. Επικοινωνία

Σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι να ενθαρρύνει μία ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των μελών της. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται με την ενεργή συμμετοχή των μελών της. Με αυτή την λογική, το λογισμικό επιτρέπει να εκφραστούν όλες οι απόψεις, συμπεριλαμβανομένου και απόψεων με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνείτε. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να προσβάλει και να διασύρει τα υπόλοιπα μέλη. Ελέγξτε τις συνεισφορές σας στην πλατφόρμα και μην ξεχνάτε πως η ειρωνεία και ο σαρκασμός δεν είναι εύκολα κατανοητοί στον γραπτό λόγο.  Οι σοβαρές παρεξηγήσεις μπορούν να προέλθουν από απλές σχετικά παρεξηγήσεις. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί με τις απαντήσεις σας στην πλατφόρμα.

6. Τήρηση του πρωτοκόλλου σε συνομιλίες στο διαδίκτυο

Η ευγένεια και η τήρηση του πρωτοκόλλου σε συνομιλίες στο διαδίκτυο αναμένονται από κάθε μέλος που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα. Μια ηθικά κατάλληλη και φιλική συμπεριφορά είναι δεδομένη, ενώ τα συγκαταβατικά ή υποτιμητικά σχόλια αποθαρρύνονται. Το περιεχόμενο κρίνεται από την ποιότητα και όχι από την προέλευσή του.

7. Εμπιστευτικότητα

Να θυμάστε ότι η Opin.me είναι μία δημόσια ιστοσελίδα. Πληροφορίες που κοινοποιείτε θα είναι δημόσια προσβάσιμες. Τα εμπιστευτικά ή προσωπικά δεδομένα καλύτερα να διατηρούνται ιδιωτικά ή να μεταφέρονται σε προσωπικές συζητήσεις σε άλλο κανάλι. Παρακαλούμε σας υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές σας απόψεις και ενέργειες διαδικτυακά έχουν συνέπειες στον πραγματικό κόσμο. Για τη δική σας προστασία προτείνουμε τη χρήση ψευδωνύμου.


Ευχαριστούμε την Eveline Marti που μας παραχώρησε τις οδηγίες τις για τη σύνταξη του παρόντος κώδικα.