Εντύπωμα-Εκτύπωση

Υπεύθυνη για το περιεχόμενο, όπως αυτό υιοθετείται από το Δίκαιο του Τύπου και σύμφωνα με την Συμφωνία Υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των Γερμανικών Ομόσπονδων κρατών, είναι η nexus.

Συντονιστής του έργου:
Katharina Matzkeit
 

Liquid Democracye.V.

Am Sudhaus 2, 12053 Berlin, Deutschland

Tel.: + 49 30 6298 4840

Email: k.matzkeit@liqd.net 

URL: www.liqd.net

Registergericht:

Vorstandsvorsitzende: Marie-Kathrin Siemer

Berlin-Charlottenburg, 28939 B

Max Westbrock
nexus - Institut für Kooperations Management und interdisziplinäre Forschung GmbH
Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Deutschland

Tel. +49 30 31805485                                                                                                                      

Email: westbrock@nexusinstitut.de                                                                                                   

URL: www.nexusinstitut.de

Διευθύνων Σύμβουλος: Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel
Registration court: Berlin-Charlottenburg, HRB 96110

Συντακτικές δημοσιεύσεις, οι οποίες ορίζονται με όνομα, βρίσκονται υπό την αντίστοιχη ευθύνη του συγγραφέα με την έννοια που εκφράζεται στο Δίκαιο για τον Τύπο. Οι οργανισμοί και οι διαχειριστές των εγγράφων είναι αντίστοιχα υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εγγράφων τους.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Opin.me μπορεί να ποικίλει/να αλλάξει ενεργά. Για όλους τους συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα ισχύει η ακόλουθη δήλωση: τη στιγμή που η ιστοσελίδα συνδέθηκε, ελέγξαμε το περιεχόμενο των συνδέσμων και το βρήκαμε μη προσβλητικό. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το περιεχόμενο των συνδέσμων μπορεί να άλλαξε μετά το γεγονός: και ένα αποτέλεσμα για το οποίο δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των συνδέσμων των ιστοσελίδων. Σας πληροφορούμαι ότι οι προαναφερθείσες ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται για ενημέρωση, αλλά δεν θα θέλαμε να οικειοποιηθούμε το περιεχόμενό τους για εμάς με οποιοδήποτε τρόπο. Η εξήγηση αυτή ισχύει για όλους τους συνδέσμους που μπορούν να εντοπιστούν στον τομέα.

Opin.me είναι ένα έργο του
"Euth - Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe"

Συντονιστής του έργου: Ms Kerstin Franzl
nexus - Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH, Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Germany

Tel: +49 30 3180 5485
Email: franzl@nexusinstitut.de
URL: https://www.nexusinstitut.de

Άδεια

Licence Logo

Το περιεχόμενο Adhocracy αδειοδοτείται από τη Γερμανική Άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Η βάση του κώδικα του Adhocracy αδειοδοτείται από την άδεια Affero GPL και μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα ανάπτυξης.

Χάρτης υλικών

Ο χάρτης των υλικών προκύπτει από το OpenStreetmap και αδειοδοτήθηκε υπό CreativeCommons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA).

Απαλλαγή από την ευθύνη

Συντακτικές δημοσιεύσεις, οι οποίες ορίζονται με όνομα, βρίσκονται υπό την αντίστοιχη ευθύνη του συγγραφέα με την έννοια που εκφράζεται στο Δίκαιο για τον Τύπο. Οι οργανισμοί και οι διαχειριστές των εγγράφων είναι αντίστοιχα υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εγγράφων τους.

Περιεχόμενο

Ο συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνος για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Αξιώσεις ευθύνης σχετικά με τις ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε είδους πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, θα απορρίπτονται. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη η δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσφορών και πληροφοριών μπορούν να επεκταθούν, να αλλάξουν, είτε να διαγραφούν μερικώς είτε και πλήρως από τον συγγραφέα χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

Παραπομπές και Σύνδεσμοι

Σημειώνεται ότι τα περιεχόμενα του ιστοτόπου Opin.me ενδέχεται να διαφέρουν ή και να αλλάξουν. Τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους συνδέσμους του παρόντος ιστοτόπου. Ο συντάκτης δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο που συνδέεται ή αναφέρεται από τις σελίδες του – εκτός αν έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα ήταν σε θέση να αποτρέψει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, να βλέπουν αυτές τις σελίδες. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά με τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων μπορεί να είναι υπεύθυνος και όχι αυτός ο οποίος συνδέεται σε αυτές τις σελίδες. Επιπλέον, ο συντάκτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποσπάσεις ή μηνύματα που δημοσιεύονται από τους χρήστες των συζητήσεων, των βιβλίων επισκεπτών ή των λιστών αποστολής που παρέχονται στη σελίδα του.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο συντάκτης αναμένεται να μην χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό με πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση, ή, εάν δεν είναι δυνατόν να υποδείξει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου. Τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε υλικό που δημιουργείται από τον συντάκτη διατηρούνται. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση αντικειμένων, όπως εικόνες, διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη συμφωνία του συγγραφέα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν δίνεται η ευκαιρία για την εισαγωγή προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα), η καταχώρηση αυτών των δεδομένων είναι εθελοντική. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – αν και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο– χωρίς καμία προδιαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή με την προδιαγραφή ανώνυμων στοιχείων ή ενός ψευδωνύμου. Η χρήση των δημοσιευμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου ή φαξ και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προωθητικούς σκοπούς απαγορεύεται. Οι παραβάτες που στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) θα τιμωρούνται.

Νομική ισχύς αυτής της δήλωσης αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης πρέπει να θεωρείται ως μέρος της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, από όπου έχετε παραπεμφθεί. Εάν τμήματα ή επιμέρους όροι της παρούσας δήλωσης δεν είναι νόμιμοι ή ορθοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό το γεγονός.