Οι Πρεσβευτές μας του OPIN

Είστε ακόμα νέοι στο σύμπαν του OPIN και θέλατε να δημιουργήσετε ένα έργο, αλλά δεν ξέρετε πώς; Τότε επικοινωνήστε με έναν από τους τοπικούς μας πρεσβευτές. Θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Κέντρο ανάπτυξης η Καρδιά της Σλοβενίας

Anita.jpg

Ανίτα Μόλκα (Anita Molka)

anita.molka@razvoj.si

Κέντρο ανάπτυξης η Καρδιά της Σλοβενίας» (Development center Heart of Slovenia) ηγείται, συντονίζει και συνδέει αναπτυξιακά έργα της περιοχής από το 2000. Η ομάδα, σε συνεργασία με πολλούς τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους, υλοποιεί σχέδια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην περιοχή. Επίσης, εμπλέκει τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας σε διάφορα έργα και τους ενθαρρύνει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, επιτρέπει την εκπαίδευση στο εξωτερικό στο πλαίσιο έργων Erasmus + και τους συνδέει με άλλους τοπικούς φορείς σε διάφορους τομείς. Προσφέρει υποστήριξη σε ιδρύματα νεολαίας, νέους και άλλους φορείς σε όλα τα στάδια της υλοποίησης έργων για συμμετοχή και ηλεκτρονική συμμετοχή νέων.

Σύνδεση με το έργο βέλτιστης πρακτικής: «Καταιγισμός ιδεών»

Agenzija Zghazagh

simon.jpg

Simon Schembri

agenzija.zghazagh@gov.mt

«Agenzija Zghazagh» παρέχει στους νέους χρόνο και χώρο για να κάνουν φίλους, να μάθουν με νέους τρόπους και και ευκαιρίες για να αναπτύξουν τα ταλέντα τους μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών για τη νεολαία και του εκτεταμένου προγράμματος ενδυνάμωσης της Μάλτας.

Σύνδεση με το έργο βέλτιστης πρακτικής: «Text review»

Συνασπισμός οργανώσεων νεολαίας «SEGA»

Leila.jpg

Λέλα Γιουρούκοβα

lelaj@infosega.org.mk

«SEGA» είναι μια εθνική πλατφόρμα οργανώσεων νεολαίας που ασκεί πιέσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, καθώς και δεσμεύεται να υποστηρίζει τον ακτιβισμό των νέων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Αποστολή τους είναι να συνεχίσουν να εργάζονται για την επιρροή της νεολαίας που θα αλλάξει την ανάπτυξη της χώρας τους, καθώς και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. «SEGA» ως ένας βιώσιμος και ανεπτυγμένος συνασπισμός νέων δίνει τη δυνατότητα στους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους, να πραγματοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να δημιουργήσουν και να οικοδομήσουν.

«SEGA» προσφέρει υποστήριξη στις οργανώσεις νέων και στους νέους στη διαδικασία δημιουργίας των έργων συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής τους.

Σύνδεση με το έργο βέλτιστης πρακτικής: «Πρόκληση ιδέας»

Ορίζοντας νεολαίας

david.jpg

David Jinjikhadze

david.jinjikhadze@gmail.com

«Youth Horizon / Ορίζοντας νεολαίας» είναι μια μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Γεωργία. Αποστολή του οργανισμού είναι να παρέχει στους νέους ευκαιρίες ενεργού συμμετοχής στα κοινά και κοινωνικής ένταξης.

Σύνδεση με το έργο βέλτιστης πρακτικής: «Ενότητα βάσει χάρτη» και «ανταλλαγή ιδεών»