დასაქმების სააგენტოს დაფუძნება

დასაქმება და უმუშავრობა

ქობულეთის მინიციპალიტეტში შეიქმნას დამოუკიდებელი დასაქმების სააგენტო, სადაც მხოლოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ვაკანსიები იქნება განთავსებული. სააგენტო არსებობის შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად უნდა იქნეს მიწოდებული მოსახლეობისთვის. 

Σχόλια