Κοινωνική εργασία αποβεβλημένων μαθητών

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων από μικρή ηλικία προς διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν τους είναι οικίες και ταυτόχρονα με στόχο να έρθουν πιο κοντά στον εθελοντισμό, προτείνουμε προς το υπουργείο Παιδείας οι μαθητές, οι οποίοι αποβάλλονται, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κοινωνική εργασία σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις με αυτό τον τρόπο θα δινεται η δυνατότητα να διαγράφονται αποβολές ή απουσίες.

Feedback