Велосипедска патека и патека за трчање

Велосипедска патека по должина на целото езеро, како и патека за трчање. 

И двете патеки осветлени и функционални и во вечерните часови.

Поставување на корпи за одпадоци, клупи и друга урбана опрема...

24 часовно обезбедување (стражар) со цел да не дојде до уништување и крадење на урбаната опрема.

 

Во летната сезона, секојдневно вештачкото езеро е посетено од најмалку 50-тина велосипедисти, како и луѓе кој трчаат, рекреативци и професионалци. Овај чекор навистина би им помогнал на сите, и самата локација би станала доста поатрактивна. 

Σχόλια