πεπερασμένος

02.03.19 erster Workshop-Tag

Heute wollen wir viele Ideen spinnen, was Klick gegen Kummer sein könnte!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Heute wollen wir weiter an Euren Ideen für Klick gegen Kummer arbeiten!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Eingabephase

neue Ideen hinzufügen und kommentieren

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση
Feedback