πεπερασμένος

Jugendbeteiligung Außenspielflächen "Der Heisterkamp"

Ideen zur Umgestaltung der Außenflächen und des angrenzenden Spielplatzes von "Der Heisterkamp" im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Wanne-Süd

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes Soziale Stadt Wanne-Süd werden die Außenflächen und der angrenzender Spielplatz vom Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Der Heisterkamp" umgestaltet. Eure Ideen und Wünsche sind gefragt. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Euch!

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Stadtteilmanagement Wanne-Süd

Hauptstraße 178
44652 Herne

Τηλέφωνο: 02325-9086577

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Ideen bewerten

Hier könnt ihr abstimmen, welche der gesammelten Ideen ihr gut findet.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.