πεπερασμένος

Jugendbeteiligung Liechtenstein

Du entscheidest.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Wir bieten Jugendlichen aus Liechtenstein die Möglichkeit, das aha - Tipps & Infos für junge Leute aktiv mitzugestalten. Deshalb interessiert uns deine Meinung zu bestimmten Themen und freuen uns über deine Anregungen. Du kannst auch aktiv mitentscheiden.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Johannes

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Σχόλια

Bis Ende des Jahres 2019 sammeln wir hier die Entscheidungen. Am Ende werden wir dich hier über die Ergebnisse auf dem laufenden halten.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση